Технологія-2021: XХІV матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 16 квіт. 2021 р., Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 263 ссборник

Статьи, опубликованные в сборнике