Занос колесного аппарата при попадании на «Микст»доклад на конференции