Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1984 д.б.н. Структурная обусловленность физиологических функций а-тромбина и его аналогов

Результаты деятельности

Соавторы: Горбачева Л.Р., Пинелис В.Г., Dugina T.N., Умарова Б.А., Марквичева Е.А., Коган А.Е., Reiser G., Бабкина И.И., Васильева Т.В., Kiseleva E.V., Макарова А.М., Сторожевых T., Савинкова И.Г., Zubov V.P., Румш Л.Д., Khlgatian S., Kuptsova O.S., Reiser G., Русанова А.В., Сидорова М.В., Glusa E., Shapiro B., Смахтина А.В., Ishiwata S., Беспалова Ж.Д., Кошелев В.Б., Gluza E., Ishiwata S., Kudriashov B.A., Rusanova A. Savinkova I. Zamolodchikova T.S. Голяко И.А. Каменский А.А. Тарасова О.С. Chistov I.V. Chistov I.V. Lange M. Prudchenko I.A. SMIRNOV M. Stashevskaya K. Абрамов Е.А. Айсанов З.Р. Алипов Н.Н. Балезина О.П. Дьяконова И.Н. Каменская М.А. Камкин А.Г. Камкина О.В. Киселева Е.В. Краснова Т.Н. Кузецова Т.Е. Кузьмин В.С. Ляпина Л.А. Митрохин В.М. Неклюдова Г.В. Раевская О.С. Сидорова М.В. Сутягин П.В. Ткачук В.А. Черняк А.В. Aaviksaar A.A. Berzhets V.M. Chuchalin A.G. Dugina T.N. Gerasimenko N.Y. Grandfis K. Kolokol’chikova E.G. Natochin Y.V. Rog E.V. Батомункуева Б.П. Гаврилова С.А. Грандфис К. Гуляев М.В. Егоров Н.С. Кураков А.В. Макаренко Е.Ю. Пирогов Ю.А. Пискунов А.К. Райзер Г. Реутов В.П. Сальков В.Н. Сидорова Е.И. Соболев В.Б. Спиридонова В.А. Худоерков Р.М. Шишелова А.Ю. Aoki T. Bashkov G.V. Bazaz’ian G.G. Bespalova Z.D. Bespalova Z.D. Brake P. Braquet P. Chuchalin A.G. EG Erukhimovich A. Feldman B.M. Gerasimenko N.I. Grandfils C. Grandfils C. Grandfils C. Ide J. Ishiwata S. Kalishevskaia T.M. Kumar R. Livshits V. Makarenko E. Mareeva T.Y. Markov M. OA; K. Ono F. Parmar V.S. Poncelet D. Redkozubov A.E. Redkozubova G.P. Rumish L. Rusanova A.V. Rusanova A.V. SM; S. Sahpiro F.B. Sereiskaia A.A. Shestakova E.V. Sidorova E.I. Smirnova M. Stricker R. Sukhorukov G.B. TARA A. Vikhrov A.A. YuE K. Zubov V. АВДЕЕВ С.Н. Айсина Р.Б. Ашмарин И.П. Бабак В.Г. Балакина Т.А. Баранова Е.Н. Баскова И.П. Белоконь Ю.Н. Бердиев Р.К. Булыгин О.Ю. Варламова Е.А. Варламова Э.А. Васильев С.В. Горбунова А.И. Гусева А.А. Дугина Т.М. Дугина Т.Н. Есипова И.К. Иванова А.Е. Калишевская Т.М. Киселева Е.В. Киселёва Е.В. Кочетков К.А. Ланге М.А. Ландау Н.С. Максимова Е.М. Маслова М.В. Медведева Н.А. Молчанова Т.А. Мухаметова Л.И. Наточин Ю.В. Науменко Ж.К. Осадчук Т.В. Петрова Л.Н. Румиш Л.Д. Русанова А.В. Семенова О.А. СерейскаяА А. Смирнов А.Н. Сташевская К.С. Струков А.И. Сухова Г.С. Чистов И.В. Шульговский В.В.