Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2022 д.м.н. Рак яичников. Новые подходы к прогнозу течения заболевания и экспериментальной терапии (клинико-экспериментальное исследование)
  • 2007 к.м.н. Применение метода двойного дренирования брюшной полости у больных с опухолями яичников

Результаты деятельности

Соавторы: Меньшенина А.П., Моисеенко Т.И., Адамян М.Л., Франциянц Е.М., Никитина В.П., Женило О.Е., Арджа А.Ю., Кит О.И., Зыкова Т.А., Златник Е.Ю., Шевякова Е.А., Непомнящая Е.М., Ушакова Н.Д., Новикова И.А., Порываев Ю.А., Мягкова Т.Ю., Черникова Н.В., черкасова а.а., Якубова Д.Ю., Ульянова Е.П., Бандовкина В.А., Каплиева И.В., Крузе П.А., Туманян С.В., селезнева о.г., Сагакянц А.Б., Черярина Н.Д., Шихлярова А.И., Goncharova A.S., Kecheryukova M.M. Абдуллаева Н.М. NERODO G.A. Иванова В.А. Крузе П.А. Романова (Миндарь) М.В. Чалабова Т.Г. Попова Н.Н. Горошинская И.А. Кательницкая О.В. Комарова Е.Ф. Максимов А.Ю. Межевова И.В. Петрусенко Н.А. Тимофеева С.В. Филиппова С.Ю. Ходакова Д.В. Chalabova T.G. Бондаренко Е.С. Великородная Л.А. Галина А.В. Жукова Г.В. Кравцова О.Е. Сурикова Е.И. Шевченко А.Н. Шульгина О.Г. Yakubova D. Гненная Н.В. Дженкова Е.А. Никитин И.С. Снежко А.В. Трепитаки Л.К. Хомутенко И.А. Чембарова Т.В. Шевчук А.С. Гуськова Н.К. Енгибарян М.А. Немашкалова Л.А. Неродо Г.А. Погорелова Ю.А. Пустовалова А.В. Тимошкина Н.Н. Филатова Е.В. Черникова Е.Н. Kurbanova L. Sitkovskaya A.O. Беляев К.П. Буров О.Н. Владимирова Л.Ю. Иванова В.А. Лукбанова Е.А. Нескубина И.В. Kruze P.A. Lukyanova E.A. Богомолова О.Э. Гурнак В.В. Гусарева М.А. Захарченко В.Р. Зыкина Е.В. КЕЧЕРЮКОВА М.М. Кечерюкова Т.М. Корниенко С.В. Кутилин Д.С. Максимова Н.А. НАЗАРАЛИЕВА Н.А. Никитин И.С. Позднякова В.В. Селютина О.Н. Харагезов Д.А. Шейко Е.А. кривцова Antonova I.B. Bogomolova O.A. Enin Y.S. Poryvaev Y.A. Аллилуев И.А. БОГОМОЛОВА О.А. Бахтин А.В. Бойко К.П. Быкадорова О.В. Гвалдин Д.Ю. Гуськова О.Н. Демидова Л. Енин Я.С. Ишонина О.Г. Каймакчи О.Ю. Качесова П.С. Кравец О.С. Крейнина Ю.М. Мухтаруллина С.В. Новикова И.А. Орос О.В. Пандова О.В. Покатаев И.А. Половодова В.В. Рогозин М.А. Розенко Д.А. Розенко Л.Я. Росторгуев Э.Е. СИТКОВСКАЯ А.О. Снежко Е.А. Солдаткина Н.В. Тимошкова М.Ю. Тюляндина А.С. Ушакова Н.В. Шалашная Е.В. Шевченко Н.С. Шевченко Н.А. Ashrafyan L.A. Atmachidi D.P. Bauzhadze M.V. Busarova A.V. Chalabova T.G. Chernova N.A. FRANCIJANC E.M. Filatova E.V. Gvaramiya A.K. Kornienko S.V. Kravtsova O. Lukbanova E.A. Maldonado M. Mogushkova K.A. Nechushkina V.M. Nerode A. Nerodo E. Nikitin I.S. Novoselova K.A. Porkhanova N.V. Potemkin D. Pushkareva T.F. Selezneva G. Sitkovskaya A.O. Tishina A.V. Torpujyan I.S. Ulrich D. Vashchenko L.N. Vereskunova M.I. Vovkochina M. Yakubova D.Y. Yakubova D. Zhukovskaya O. АВАНЕСОВА К.А. Арапов Д.Ю. Арапова Ю.Ю. Бабиева С.М. Бакулина С.М. Белова С.В. Бойко К.М. ВЕРЕСКУНОВА М.И. Ващенко Л.Н. Водолажский Д.И. Волкова В.А. Волкова В.А. Гаппоева М.А. Геворкян Ю.А. Голомеева Н.В. Гончарова Н.Г. Гурова С.В. Гусев В.И. Гуськова Е.А. Демидова А.А. Дурицкий М.Н. Евсегнеева И.В. Егорова А.С. Закора Г.И. Закора Г.И. Захарченко В.О. Зехцер И.И. Золотарева Е.И. Иванова В.А. Ильченко М.Г. КАБАНОВ С.Н. КОЗЛОВА Л.С. КОЛПАКОВ С.А. КОЛПАКОВА Е.П. Кавицкий С.Э. Калабанова Е.А. Карнаухов Н.С. Касьяненко В.Н. Кательницкий И.И. Кечеджиева Э.Э. Коваленко Н.В. Коваленко Н.В. Колесников Е.Н. Коломиец Л.В. Коломиец Л.Н. Комарова Е.С. Комарова Е.Ю. Крузе П.А. Лисунова З.П. Лысенко И.Б. Максимова Н.А. Мезенцев С.С. Меньшенин М.П. Мещерякова М.Ю. Могушкова Х.А. Морковник Д.А. НАЗАРАЛИЕВА Н.А. Никитин И.С. Ноздричева А.С. Постовая М.Г. Пржедецкий Ю.В. Протасова Т.П. Розенко Л.Я. Саманева Н.Ю. Светицкая Я.В. Селезнева Г.М. Селезнева Е.А. Сергеева М.М. Спиридонов Д.А. Сторожакова А.Э. Сугак Е.Ю. ТРИФАНОВ В.С. Тимошкова К.С. Тихановская Н.М. Ткаля Л.Д. Трякин А.А. Тюляндин С.А. Урманчеев С.Ф. Хохлов С.В. Цандекова М.Р. Целищева И.В. Черкас А.В. Черкес М.А. Черногоров П.В. Чертова Н.А. Чертова Н.А. Чурилова А.В. Шамова Т.В. Шатова Ю.С. Шишкина О.Г. Шульга А.В. Якубова Д.Ю. арзамасцева м.а. протасова т.п.