Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2010 д.м.н. Современная стратегия комплексной эндоскопической диагностики и мониторинг неходжкинских лимфом желудка

Результаты деятельности

Соавторы: Туманян А.О., Лозовая В.В., Малихов А.Г., Стилиди И.С., Гусарова О.А., Кувшинов Ю.П., Трякин А.А., Карасев И.А., Крыловецкая М.А., Никулин М.П., Черкес Л.В., Кононец П.В., Ungiadze G.V., Бесова Н.С., Артамонова Е.В., Гладилина И.А., Карпухин А.В., Неред С.Н., Савосин Р.С., Белышева Т.С., Болотина Л.В., Верещак В.В., Владимирова Л.Ю., Перегородиев И.Н., Подвязников С.О., Mochalnikova V.V., Апанович П.В., Игнатова А.В., Кипкеева Ф.М., Комаров И.Г. Семенова В.В. Феденко А.А. Choinzonov E.L. Mudunov A.M. Валиев Т.Т. Калинин А.Е. Козлов Н.А. Концевая А.Ю. Михайлова С.Н. Наседкина Т.В. Обухова О.А. Оджарова А.А. Поддубная И.В. Поддубный Б.К. Федянин М.Ю. Шабанов М.А. Bogush E. Poddubniy Алиева С.Б. Алымов Ю.В. Барсуков Ю.А. Болотин М.В. Варфоломеева С.Р. Вашакмадзе Л.А. Виноградов В.В. Говоров А.В. Давыдкина Т.С. Дронова Е.А. Енгибарян М.А. Завьялов Д.В. Кашин С.В. Корниецкая А.Л. Кузьминов А.Е. Лактионов К.К. Мансорунов Д.Ж. Насхлеташвили Д.Р. Новак А.В. Нуриманов И.А. Перевощиков А.Г. Поляков А.П. Ражабова А.А. Романов И.С. Рыжов О.Д. Шишин К.В. Obarevich E.S. Архири П.П. Бабичева О.Ф. Богуш Т.А. Бойко А.В. Борисова Т.Н. Бохян В.Ю. Вахидова Ш.Д. Винокурова С.В. Вишневская Я.В. Водолеев А.С. Волкова М.И. Гамаюнов С.В. Геворкян А.А. Горбунова В.А. Давыдов М.И. Елкин Д.С. Заботина Т.Н. Ибраев М.А. Иванов С.М. Комарова В.А. Маринов Д.Т. Рябов А.Б. Рябова В.Е. Тюляндин С.А. Фалалеева Н.А. Филоненко Е.В. Черных М.В. Шарапова Е.В. Miller S. Polotsky B. Абгарян М.Г. Абу-Хайдар О.Б. Аванесов А.М. Автомонов Д.Е. Апанович Н.В. Баранова М.П. Бекяшев А.Х. Богатырев В.Н. Богданова А.О. Борунова (Буркова) А.А. Бредер В.В. Бутенко А.Н. ГЕВОРКЯН Т.Г. Гаспарян Т.Г. Григорьевская З.В. Жабина А.А. Захарова Т.И. Игнатова Е.О. Казубская Т.П. Калинин А.Е. Калядина В.А. Карачун А.М. Карселадзе А.И. Киргизов К.И. Кирсанов В.Ю. Кирсанов Е.А. Козлова В.А. Колобанова Е.С. Курданова М.Ю. Кучукова З.А. Левицкая Н.В. Матинян Н.В. Нариманов М.Н. Опекунова В.В. Орел Н.Ф. Перфильев В.А. Пирогов С.С. Пономарев В.Е. Прозоренко Е.В. Расулов А.О. Реутова Е.В. Реутова Е.В. Сагайдак И.В. Севян Н.В. Стожков Ю.И. Сулейманов Э.А. Тимофеев М.Е. Тимофеев Ю.М. Тумян Г.С. ХОМЯКОВ В.М. Чевкина Е.М. Чистякова О.В. Шаленков В.А. Юричев И.Н. Arapidi G.P. Ashrafyan L.A. Avanesov A.S. Chkhikvadze V.D. Davidov M.I. Engibaryan N. Ergnian S.M. Faynshteyn I. Gorsheneva V.M. Khomyakov V. Klimenko N. Koshechkin A.P. Kravets O. Krutov A.A. Lyubchenko L. Mescheryakov A.A. Moiseenko F.V. Novikov S.N. Opekunova V.V. Protsenko S.A. Rubina A.Y. Sakibov B.I. Suleymanov E. Tjuljandin S. Trusilova E.V. Tyakht A.V. Yalymov A.I. z z.z. А С.Д. Аббасбейли Ф.М. Абдрахманов Р.Р. Абдуллаев А.Г. Абу-Хайдар О.Б. Абу-Хайдар О.Б. Абу-Хайдар О.Б. Абузарова Г.Р. Авдюхин И.Г. Агапов А.А. Адамян Л.В. Аксель Е.М. Алиев Т.З. Аллахвердиев А.К. Аллахвердиев Бесова А.К. Аллахвердиева Г.Ф. Ануфриева К.С. Артамонова Е.В. Ахмедов П.И. Бакулин И.Г. Блиганов П.И. Болотина Л.В. Болотина Л.В. Борисова Е И. Бородин Д.С. Брага Э.А. Бузиков С.Р. Бычков И.В. Бычков Ю.М. Бяхов М.Ю. Валиев Р.З. Волков Н.И. Вышинская Г В. ГУЛИДОВ И.А. Галецкий С.А. Ганьшина И.П. Геворкян Г.Г. Герасимов Ю.А. Герштейн Е.С. Гильмутдинова Л.Р. Глебовская В.В. Говорун В.М. Гончар А.Г. Горбунова В.А. Гордеев С.С. Гордеева О.Г. Григоренко В.А. Гринева И.А. Гудилина Е.А. Гуляева Л.Ф. Гурин А.Н. Гуторов С.Л. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. Давыдов М.М. Данзанова Т.Ю. Делекторская В.В. Демина М.Н. Денисова Д.А. Джураев Ф.М. Долгушин Б.И. Дробот Н.Д. Дурдыклычев И.Н. Евграфова А.С. Егорова А.В. Еникеев А.Д. Ергнян С.М. Ерёмушкин М.А. Ефимов О.Н. Жорданиа К.И. Захарова Е.Н. ЗахидоваФ О. Зобнина М.Р. ИВАНОВ С.А. Иванов А.А. Иванов С.А. Иванов С.А. Иванов С.А. Иванов Ю.П. Игнатов А.В. Ильчишина Т.А. Имаралиев О.Т. КЛЕЦКАЯ И.С. Кадагидзе З.Г. Кайшева А.Л. Карахан В.Б. Карачун М.Л. Кармазаной Г.Г. Карпухин А.В. Карпухин А.В. Каспаров О.С. Кашурников А.Ю. Климов А.В. Князев Р.И. Козлов Н.А. Козлов Н.А. Козлова В.М. Коледина К.Ф. Коломиец Л.В. Комаров М.И. Комельков А.В. Кондакова И.В. Кондратьева А.С. Кондратьева О.Е. Кончугова Т.В. Коротков С.А. Костарева И.О. Косырев В.Ю. Кудлай А.А. Кузеванова А.Ю. Кушлинский Н.Е. Лагарькова М.А. Ларинов Д.В. Левченко В.А. Логинов В.И. Ляхов В.А. МУДУНОВ А.М. Макарова М.А. Маклакова А.А. Матвеев В.Б. Медведева Б.М. Москаленко Р.В. Музафарова Е.А. Мусаев Э.Р. Назлиев П.Б. Нафеева А.А. Недолужко И.Ю. Огнерубов Н.А. Парфенчикова Е.В. Пасечников В.Д. Паяниди Ю.Г. Пикин О.В. Поддубная Н.Я. Подлужный Д.В. Пономаренко Г.А. Поспехова Н.И. Проценко С.А. Проценко С.В. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. Райс А.Б. Рассомахина С.Д. Рахимов Родионов Е. Родионов Е.А. Романов В.А. Романов Д.С. Россомахина О.В. Рыбаков Е. Рыков И.В. СЕВРЮКОВ Ф.Е. Сакибов Б.И. Салимова А.А. Саранцева К.А. Сарманаева Р.Р. Сафронова Е.В. Севкунов Д.С. Сельчук В.Ю. Семенова А.И. Семенова В.В. Семиглазов А.В. Семьянихина А.В. Сенковенко А.М. Серебрянская М.В. Синюкова Г.Т. Синягина Ю.В. Скрябин Г.О. Смолин А.В. Смольников С.В. Снеговой А.В. Снеговой А.В. Согов И.З. Солодинина Е.Н. Сотников В.М. Степанова А.М. Строганова А.М. Сулейманов Э.Д. Сулейманова А.М. Сунь Х. Сычев Д.А. Табаков Д.В. Тер-Арутюнянц С.А. Тер-Ованесов М.Д. Тер-Ованесов М.Д. Терещенко И.В. Титова Т.А. Титова Т.А. Тихонов А.А. Трофимова О.П. Тхакохов М.М. Тюляндина А.С. Тюрин И.Е. Файзуллин Р.Р. Феденко А.И. Филипенко М.Л. Филоненко Д.В. Фридман М.В. Хартонова Т.В. Хомерики С.Г. Хохлов С.В. Хуламханова М.М. Хэнянь С. Цуканов А.С. Черкас А.В. Черниченко А.О. Черткова А.И. Чичиков Е.И. Чулкова С.В. Шарапова Е.С. Шарапова Е.Г. Шевчук А.С. Шелыгин Ю.А. Шендер В.О. Шишкина Н.А. Шнайдер П.В. Шолохов В.Н. Эмбутниекс Ю.В. Юркин И.Н. иванов с.а.