Петриков С.С.

Петриков С.С.

Соавторы: Шабанов А.К., Кузовлев А.Н., Евсеев А.К., Пирадов М.А., Талыпов А.Э., Вознюк И.А., Горончаровская И.В., Чёрненькая С.В., Protzenko G.A., Zhuravel S.V., Гаврилов А.Г., Гречко А.В., Крылов В.В. показать полностью..., Лебединский К.М., Лейдерман И.Н., Потапов А.А., Ярошецкий А.И., Levit А.Л., Marutyan Z.G., Papyshev I.P., Белкин А.А., Варако Н.А., Владимирова Е.С., Голубев А.М., Гребенчиков О.А., Еременко А.А., Захарова Н.Е., Кравчук А.Д., Кулабухов В.В., ЛУФТ В.М., Лихтерман Л.Б., Лубнин А.Ю., Попугаев К.А., Рамазанов Г.Р., Рудов В.А., Стаховская Л.В., Царенко С.В., Шифман Е.М., C Н.А., Kartavenko V.I., Rozumny P.A., Shogenova L.V., Алентьев А.Ю., Баялиева А.Ж., Беломестнов С.Р., Благосклонова Е.Р., Буров А.В., Бушланов В.П., Гаврилов А.В., Гераскина Л.А., Гнедовская Е.В., Гурьянов А.В., Долотова Д.Д., Зайцев О.С., Зинченко Ю.П., Кондратьев А.Н., Лахтин В.Г., Мусаев Т.Ш., НЕДАШКОВСКИЙ Э.В., Николаенко Э.М., Овечкин А.М., Ошоров А.В., Парфенов В.А., Петрова М.В., Рябоконь А.М., Свиридов С.В., Синько С.В., Солодов А.А., Сорокоумов В.А., Суворов А.Ю., Супонева Н.А., Фонякин А.В., Хасанова Д.Р., Черпаков Р.А., Шамалов Н.А., Шестопалов А.Е., Щёголев А.В., Ярустовский М.Б., 23 д., Afukov I.I., Akzhigitov R.G., Arkhipov I.V., Avdeev S.N., Avdyunina I.A., Belkin A.A., Belotserkovskii B., Belsky A.N., Chuchalin A.G., Fesyun A.D., Galstian G.M., Gelfand V., Godkov M.A., Grigoriev S.V., Gritsan A., Gritsan A.I., Iavelov I., Ivanova G.E., Khodzhaeva Z., Kinzhalov M.A., Kirov M.Y., Lomivorotov V.V., Lonchinsky P.A., Lukyanova E.A., Mazurok V.A., Mukhamedshin R.A., Pasechnik I., Rachin A., Ronenson A.M., Shamalov N., Shchegolev A.V., Shmakov R., Shukevich D.L., Sizikov V., Stepanenko S.M., TEPLYKH B., Tazina E., Zabolotskikh I.B., Zamyatin M.N., АЛЕКЯН Б.Г., Аверин А.П., Алашеев А.М., Александрова Е.В., Алферова В.В., Амчеславский В.Г., Андреенко А.С., Андриенко А.А., Апштейн Э.З., Арапов Д.Ю., Арсентьев, Архипов И.В., Асадчиков В.Е., Афончиков В.С., Бабабянц А.А., Бадыгов С.А., Байгарина Г.П., Баймеева Н.В., Бармина Т.Г., Баулин В.Е., Белкин А.А., Белкин В.А., Белкина Ю.Н., Бодрова Р.А., Боева Е.А., Божкова С.А., Бойцов С.А., Боровкова Н.Б., Братищев И.В., Брусов Г.П., Будыка Е.В., ВЕРШУТА Д.В., Варганов Е.В., Варфоломеев С.Д., Варфоломеев С.Д., Веткин А.Г., Виноградов О.И., Власенко А.В., Вольфкович Ю.М., Воробьева Н.А., ГОЛЬДИН М.М., Гаврилин С.C., Гендлин Г.Е., Герасименко М.Ю., Герасименко М.Ю., Гехт А.Б., Гиляров М.Ю., Глущенко В.В., Гольдфарб Ю.С., Гордеев М.Н., Горлов Ю.П., Горобец к.в., Григорьев Е.Л., Гридчик И.Е., Губайдуллин Р.Р., Гумарова Л.Ш., Гусев Е.И., ДАЛГАТОВ К.Д., ДОРОГИНИН С.В., ДУБРОВИН С.Г., ДУНЦ П.В., Давыдова Н.К., Данилюк Т.В., Дашьян В.Г., Дегтярев Д.Н., Дегтярев Д., Дегтярев М.В., Джинджигадзе Р.С., Долбнева Е.А., Долгушина Н.В., Донитова В.В., Древаль О.Н., Ершов А.В., Жигужевский Р.А., Жиленков Е.Л., Заболотский Д.А., Захаров В.О., Захарченко Д.А., Зильбер А.П., Иванова Г.Е., Иванова Г.Е., Иванова Г.Е., Иванова Г.Н., Иванова Н.Е., Игнатенко О.В., Ионов О.В., КУРАПЕЕВ И.С., Калинина Е.А., Кассиль В.Л., Кириенко А.И., Кириленко Н.А., Кирющенков Е.Н., Князенко П.А., Кобринский Б.А., Ковалев М.В., Ковязина М.С., Козлов И.А., Коков Л.С., Кольцов И.А., Коновалов Н.А., Корнеева И.С., Котов С.В., Кочетов А.Г., Кривобородов Г.Г., Крутиков В.Н., Крылов В.В., Крылов К.Ю., Крылов К.А., Кузнецова И.В., Кулакова А.А., Куликов А.В., Купрейчик В.Л., ЛЮБОШЕВСКИЙ П.А., Лазарев В.Ф., Латышева О.Ю., Лебедева А.В., Левашов С.П., Левин Г.Я., Левина С.Д., Легостаева Л.А., Лелюк В.Г., Лихванцев В.В., Лужников Е.А., Лянг О.В., Макаренко Е.А., Макарова М.А., Макацария А.Д., Маковский А.А., Малышев В.Д., Мальцева М.Н., Маршалов Д.А., Маслов И.В., Мельникова Е.В., Мельникова Е.В., Миронов П.А., Мишина И.Е., Молчанов И.В., Момот А.П., Мороз В.В., Мороз В.В., Мусин Р.С., Наймарк А.А., Неймарк М.И., Никитин А.С., Норвилс С.Н., Одинак М.М., Оробинская Е.А., Павлов Н.А., Павлович С.В., Паламарчук А.В., Панкратов А.Л., Парфёнов А.Л., Пасман Т.Б., Петренко А., Петрова М.В., Пинчук Е.А., Погонченкова И.В., Покровский А.В., Полушин Н.И., Помешкина С.А., Портнов И.В., Пряников И.В., Пырегов А.В., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Расева Н.В., Ридер Ф.К., Ройтман Е.В., Рубина К.А., Рудник Е.Н., Рунихина Н.К., Рябинкина Ю.В., САДРИТДИНОВ М.А., СТАДЛЕР В.В., Савин И.А., Семенова Ж.Б., Семина Е.В., Сергеев Д.В., Серов В.А., Синбухова Е.В., Скворцов Ю.А., Скоробогач И.М., Скоромец А.А., Скрипай Е.Ю., Смелая Т.В., Сокологорский И., Сосенкин В.Е., Стамов В.И., Стефаненко С.М., Стулин И., Субботин В.В., Сухих Г.Т., Суходолова Г.Н., Сычев А.А., Танашян М.М., Тарасенко Н.А., Токарева Д.В., Трембач К.И., Труфанова Л.В., Тюрин И.В., Тютюнник В.С., Уваров Д., Ульрих Г.Э., Уразов С.П., Усачев Д.Ю., ФАТКУЛЛИН И.Ф., ФЛОКА С.Е., Федин А.И., Фидлер М.С., Фишер В.И., Фуфаева Е.В., Харитонова Т.В., Хасаншин В.Т., Хороненко В.Э., Хорошилов С.Е., Хусаинов А., Хуторская Н.Б., Ценципер Л.М., Цыбенова С.Б., Черемушкин Н.Н., Черненькая Т.В., Чуприна С.Е., Чучалин А.Г., Шакиров И.И., Шарифуллин Ф.А., Шестопалов Е.Ю., Шилов В.В., Шлык И., Шмакова А.А., Шпичко А.И., Шулутко Е.М., Щикота А.М., Щёголев А.В., Энгаус Р.Е., Язева Е.Г., Яковлева А.В., Янишевский С.Н., Ясаманова А.Н., васильев я.и., киров м.а.

29 статей, 5 книг, 5 докладов на конференциях, 4 тезисов докладов, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 0, Scopus: 31

IstinaResearcherID (IRID): 10331725

Деятельность