Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1991 д.фил.н. Взаимодействие лексического, грамматического и лексико-фразеологического выражения отрицания в предикативных формах глагола в современном английском языке

Результаты деятельности

Соавторы: Александрова О.В., Шарапкова А.А., Назарова Т.Б., Липгарт А.А., Гвишиани Н.Б., Задорнова В.Я., Кедрова Г.Е., Конурбаев М.Э., Магидова И.М., Чинёнова Л.А., Баранова Л.Л., Болдырева Л.В., Брызгунова Е.А., Гарагуля С.И., Дроняева Т.С., Певак Е.А., Kostyuk A.I., Артамонова Ю.Д., БЛИНКИНА-МЕЛЬНИК М.М., Билан Д.С., Борнякова И.В., Васильев В.В., Венер А.В., Войниканис Е.А., Граевская Е.Э., Гюббенет И.В., Демьянков В.З., Дечева С.В., Домогацкая Е.Г., Зарва М.В., Касьяненко А.А., Качалкин А.Н., Клушина Н.И., Кобозева И.М., Копнина Г.А., Ксензенко О.А., Менджерицкая Е.О., Микоян А.С., Пирятинская Е.Ф., Рудакова А.В., САБЛИНА О.А., САВЧУК С.О., СОЛЬЕВ М.А., Сковородников А.П., ТУРКОВ П.А., Тер-Минасова С.Г., Тортунова И.А., ЦУРИКОВА Л.В., Чудинов А.П., Яковлева Е.В., Ageeva T., Ahn D., Aleksandriiskii V.V., Bata L., Blaudeck T., Bragina N.A., Burmistrov V.V., Dereven’kov I.A., Khasanov S.S., Kiselev A.N., Koifman O.I., Kustov A.V., Kuzmina N.S., Lyubovskaya R.N., Mamardashvili N.Z., Mendzheritskaja E.O., Mironov A.F., Nyuchev A.V., Otvagin V.F., Pakhomov G.L., Podgornyi O.V., Rudakova N.V., Safronenko O.I., Semenishyn N.N., Smirnov A.U., Smola S.S., Solovieva A.B., Suvorov N.V., Syrbu S.A., VOLKOV A., Yurina E.S., Zenkevich E.I., Zhdanova K.A., von Borczyskowski C., АЛЕКСАНРОВА И.О., Аверин А.Д., Амиантова Э.И., Ананьева Н.Е., Аникин В.П., Байнова О.А., Бархударова Е.Л., Белецкая И.П., Белоусов В.В., Белых Д.В., Березин Д.Б., Бибиков М.В., Билан А.Е., Битехтина Г.А., Братчикова Н.С., Вархотов Т.А., Вашурин А.С., Венедиктова Т.Д., Волков А.А., Володина М.Н., Голубков М.М., Горбунова Ю.Г., Гостев Ф.Е., Грачева Ю.А., Грекова О.К., Григорьева О.Н., Грин М.А., Гудков В.П., Додохова М.А., Долгина Е.А., Дубинина Т.В., Дьяконова Т.Ф., Ежов А.В., Зайцев В.А., Залесова Н.М., Захаров И.В., Зиновьева А.Ю., Иванова Е.А., Ивинский Д.П., Ивченкова Е., Илюшина Л.А., Катаев В.Б., Кельмансон И.В., Кибрик А.Е., Клинг О.А., Клобукова Л.П., Клюев М.В., Клюева Е.В., Кобелева Е.В., Ковпик В.А., Коптева-Дворникова М.В., Кормилов С.И., Коровин В.Л., Кортава Т.В., Косарик М.А., Костикова А.А., Котова Д.А., Красильникова Л.В., Кривошеева З.А., Кротова Д.В., Крупчанов А.Л., Кубрякова Е.С., Кузнецов В.Г., Кузнецов В.Г., Кузнецов С.Н., Кукушкина О.В., Курасовская Ю.Б., Куртикян Т.С., Леденев А.В., Леонтьев А.А., Макаров С.В., Мальцев Д.И., Мартиросян Г.М., Мартынов А.Г., Матвеева Л.В., Милаева Е.Р., Миндрул О.С., Миронов В.В., Михайлова М.В., Нецецкая М.Г., Ничипоров И.Б., Новиков И.В., Оболенская Ю.Л., Панасьян Л.Л., Панков Ф.И., Папченко М.Ю., Парфенюк В.И., Пауткин А.А., Петренко В.Ф., Полищук Е.В., Полубиченко Л.В., Притьмов Д.А., Ранчин А.М., Ремнёва М.Л., Ремнёва М.Л., Рожкова Г.И., Савельев В.С., Сартори Е.А., Сквайрс Е.Р., Скорвид С.С., Солопов А.И., Степанов Ю.С., Стужин П.А., Татевосов С.Г., Терентьев П.Б., Тимашев П.С., Толмачев В.М., Томилова Л.Г., Тресорукова И.В., Уварова Л.Ю., Уланова С.Б., Уржа А.В., Федоров А.Б., Фетисова Е.С., Филатов А.В., Филичева Н.И., Фролова О.Е., Фурсенко Д.А., Цивадзе А.Ю., Цыбенко Е.З., Цыганков А.А., Чаковская М.С., Чекалина Е.М., Чернец Л.В., Чижова Л.А., Ш Л.Д., Шешкен А.Г., Шишкина Т.Н., Шишкина Т.Н., Шпаковский Д.Б., Якушев А.А.