Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2020 д.б.н. Роль митохондрий в повреждении и защие при острых патологических состояниях головного мозга
  • 2009 к.б.н. Изучение новых нейропротоекторов на модели фокальной ишемии головного мозга

Результаты деятельности

Соавторы: Плотников Е.Ю., Зоров Д.Б., Певзнер И.Б., Зорова Л.Д., Бабенко В.А., Попков В.А., Янкаускас С.С., Андрианова Н.В., Сухих Г.Т., Зоров С.Д., Гуляев М.В., Пирогов Ю.А., Горюнов К.В., Данилина Т.И., Исаев Н.К., Манских В.Н., Шевцова Ю.С., Скулачев В.П., Гребенчиков О.А., Антоненко Ю.Н., Моросанова М.А., Савченко Е.С., Брезгунова А.А., Стельмашук Е.В., Рыжков И.А., Сухих Г.Т., Гервиц Л.Л., Головичева В.В., Коршунова Г.А., Лапин К.Н. Новикова С.В. Пулькова Н.В. Рокицкая Т.И. Хайлова Л.С. Анисимов Н.В. Чупыркина А. Gureev A.P. Katanaev V.L. Kovalchuk S.I. Антонова В.В. Бабкина А.С. Волков Д.В. Евтушенко Е.А. Хуторненко А.А. Черников В.П. Popov V.N. Sadovnikova I.S. Буян М.И. Воробьев И.А. Демченко Е.А. Жарикова А.А. Зиновкин Р.А. Острова И.В. Павленко Т.А. Подуровская Ю.Л. Усатикова Э.А. Филев А.Д. Якупова Э.И. Chernyshova E.V. Danshina M.I. Denisov S.S. Khryapenkova T.G. Боева Е.А. Варнакова Л.А. Зубков В.В. Калабушев С.Н. Колосова Н.Г. Котова Е.А. Кузнецова А.В. Лямзаев К.Г. Макарова Н.П. Милованова М.А. Писарев В.М. Прусов А.Н. Романов А.Ю. Семенович Д.С. Тимашев П.С. Черняев А.П. Шевцова Ю.А. Шпилюк М.А. Beznoschenko O. Blagonravov M.L. Gol'dshtein D.V. Goryacheva E.S. Shram S.I. Sundukov D.V. Telipov I.N. Tkachev S.Y. Vtorushina V.V. ZINCHENKO V. Аболенская А.В. Абрамичева П.А. Алиева И.Б. Антипкин Н.Р. Баева А.А. Бакеева Л.Е. Балакирева А.В. Баширова А.Р. Буров А.А. Голубев А.М. Горюнов К.В. Гречко А.В. Даньшина М.И. Демьяненко С.В. Долгушина Н.В. Евтушенко Е.Г. Ершов А.В. Жукова А.С. Захарченко В.Е. Знаменский И.А. Кесова М.И. Кирсанов Р.С. Кондаков А.К. Корвиго И.О. Кузовлев А.Н. Лихванцев В.В. Мойсенович А.М. Мойсенович М.М. Муслимов Б.Г. Мясоедов Н.Ф. Назаров П.А. Павлова О.С. Перепелица С.А. Петрова М.В. Плисецкая (Гусева) К.Д. Романова О.Л. Саидов Ш.Х. Стародубцева Н.Л. Ташлицкий В.Н. Ткачев С.Ю. Усманов Э.Ш. Фатхудинов Т.Х. Хаджиева М.Б. Хаспеков Л.Г. Хотимченко Ю.С. Хряпенкова Т.Г. Чехонин В.П. Чистяков Д.В. Чурилов А.А. Шабанов А.К. Яубасарова И.Р. Ященок А.М. Agapova T.Y. Agniullin Y.V. Alimova A.A. Averkova V. Batalshchikova S.A. Bugrova A.E. Chagovets V.V. Chernyshev V.S. Dobaeva N.M. Doludin Y. Donnikov A. Gavisova A. Gubskii L.V. Ishmuratov E.V. Ivanets T.Y. Jankauskas S.S. Juhaszova M. K Myasoedova N.K. Kalinina E.A. Kalyuzhnaya Y.N. Khaitin A.M. Kolosova N.G. Kovalev L.I. Kovaleva M.A. Kurashvili Y.B. Kvasheninnikova I.N. Larasati Y. Limborskaya S.A. Lisovaya D. Lozier E. Lupatov A.Y. Matsievskii D.D. Matsievsky D.D. PASHKEVICH S. Padmasola G. Petrunia I.V. Pirogov Y.B. Pitinova M.A. Plokhikh K.S. Poltavtseva R.A. Quairiaux C. Rahimi-Moghaddam P. Samoylova N.A. Schevchova J. Seredenin S.B. Shuvalova M.P. Slominskii P.A. Sollott S.J. Thorel F. Trendeleva T.A. Troccaz S. Uchevatkin A.A. Usatikova E. Valnohova J. Van’ko L.V. Varlamova E.G. Vasileva A.K. Yureneva S. Yusubalieva G.M. Zagainova A. Абрамов И.С. Аветисян А.В. Агапов И.И. Архипова А.Ю. Байдакова Г.В. Барсков И.В. Боброва М.М. Богуш В.Г. Брагина Е.Е. Буракова И.К. Вишнякова П.А. Владимир Н.А. Володина М.О. Гладкова М.Г. Данилина Т.И. Дебабов В.Г. Дедухова В.И. Денисов С.О. Дорохов Ю.Л. Залевский А.О. Звягильская Р.А. Зинченко В.П. Иванов М.А. Иванов М.Э. Иванова Л.С. Игнатьева О.В. Ильясова Т.М. Инвияева Е.В. Ионов О.В. Каштанова Д.А. Киреев И.И. Кирьянов Г.И. Козлов А.С. Комарова Т.В. Кононихин А.С. Косенков А.В. Котлярова М.С. Краевая Е.Е. Красновский А.А. Крутских Е.С. Крючко Д.С. Курашвили Ю.Б. Латанов А.В. Лобанова Н.Н. Лозиер Е.Р. Лозиер Скулачёв К.Р. Любомудров М.А. Макаров В.В. Марков А.В. Мкртчян В.П. Мороз В.В. Морозова Н. Павлова В.С. Плохих К.С. Полтавцева Р.А. Притыко А.Г. Ракова В.Ф. Романова И.В. Рюмина И.И. Савина П.С. Савина П.С. Сафонова Л.А. Северина И.И. Серебрякова М.В. Синцов М.Ю. Скулачев М.В. Смирнова Ю.А. Судаков Р.В. Сумбатян Н.В. Сухих Г.Т. Сысоева А.П. Тараскина А.С. Татарский В.В. Туровский E.A. Федулова К.С. Франкевич В.Е. Хохлов А.Р. Чернышева Е.В. Черняк Б.В. Черпаков Р.А. Шайтан К.В. Шаламова Е.А. Шевелев О.А. Шешукова Е.В. Шиндяпина А.В. Эльдаров Ч.М. Юдин С.М. Ярыгин К.Н. салихова д.и.