Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2015 стажировка Национальный институт наук о материалах (Япония)
  • 2005 к.х.н. СВЕРХТОНКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, МАГНЕТИЗМ И СТРУКТУРА ЛОКАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ 119Sn И 57Fe В АНИОНОДЕФИЦИТНЫХ ФЕРРИТАХ СО СТРУКТУРОЙ ТИПА БРАУНМИЛЛЕРИТА

Результаты деятельности

Соавторы: Пресняков И.А., Соболева Я.С., Русаков В.С., Похолок К.В., Баранов А.В., Губайдулина Т.В., Васильев А.Н., Гапочка А.М., Мацнев М.Е., DEMAZEAU G., Волкова О.С., Belik A.A., Baranov A., Belik A.A., Шевельков А.В., Демазо Ж., Belik A.A., Асландукова (Акуленко) А.А., Панкратов Д.А., Лёкина Ю.О., Морозов И.В., Калмыков С.Н., Demazeau G., Антипов Е.В., Зверева Е.А., Верченко В.Ю., Ованесян Н.С., Стефановская О.И., Стефановский С.В., Ниценко В.И. Савилов С.В. Рослова М.В. Черкасов Н.Б. Buechner B. Moskvin A.S. Болталин А.И. Козлякова Е.С. Alonso J.A. Nalbandyan V.B. S-J K. Terada N. Абакумов А.М. Абдуллаев М.М. Иванов А.С. Истомин С.Я. Казаков С.М. Лукьянова Е.Н. Маслаков К.И. Савельева О.А. Тетерин Ю.А. Чернявский И.О. Matsushita Y. OVANESYAN N. Годовиков С.К. Гудилин Е.А. Дрожжин О.А. Лунин В.В. Морозов А.В. Мясоедов Б.Ф. Романчук А.Ю. Evstigneeva M.A. J-Y L. Tanaka M. Tkachenko V.E. Tsujii N. ВЛАСОВА И.Э. Гиппиус А.А. Кузнецов А.Н. Сон В.Б. Ткаченко В.А. Черепанов В.М. ANDREEVA O. Batuk M. Gorchakov D.S. Klingeler R. Krupskaya Y. Masahiko T. Smirnova M.N. Tsirlin A.A. Wei K.Y. Wurmehl S. Yi X. Yoshitaka M. Šandalová S. Белик А.А. Бердоносов П.С. Боков А.В. Волкова А.Г. Захарова Е.В. Оленев А.В. Строганова Е.А. Суманов В.Д. Aksyonov D.A. Demazeau G. Furubayashi T. Imanaka Y. KIM S. KOVNIR K. Kazunari Y. LEBEDEV O. Martinez-Lope M.J. Minyailova I.G. Nemudry A. Senyshyn A. Stevenson K.J. Suzuki I. Teterin A.Y. Tsirlin A.A. Yi W. van Tendeloo G. Алонсо Ж. Андреева О.Н. Веселова К.М. Захарова Е.Ю. Ибрагимов С.А. Иванов К.Е. Ким C.Ж. Кирдянкин Д.И. Кузнецова Е.С. Миняйлова И.Г. Насонова Д.И. Утенкова Т.С. Шванская Л.В. ALONSO J. Abdel-Hafiez M. Bogach A.V. Büchner B. Büttgen N. Chumakov A.I. DIKAREV E. Dikarev E.V. Fernandez-Diaz M.T. GOVOR G. GRIN Y. Gorkov V. Hyun-Joo K. Jähne C. Kao C.N. Katsuya Y. Ketsko V.A. Khalyavin D.D. Liang Q.F. Manuel P. Mohapatra P.K. SCHNELLE W. Schaedler M. Smirnova M.N. VETCHER A. Verma P.K. Wei Z. Whangbo M. Yarzhemskii V.G. Yoshihiro T. Yoshio K. ZAIKINA J. Андрющенко Н.Д. Ахроров А.Ю. Бермешев М.В. Быков М.А. Васильчикова Т.М. Винокуров С.Е. Гервиц Н.Е. Голосман Е.З. Гришечкина Е.В. Димитрова О.В. Долгих В.А. Егоров А.В. Егорова Г.В. Залозная Л.А. Кадыко М.И. Кнотько А.В. Козлов П.В. Кошелев А.В. Крупская В.В. Кульбачинский В.А. Кытин В.Г. Михеев И.В. Овченков Е.А. Полевик А.О. Раганян Г.В. Ремизов М.Б. Силкин И.Г. Смирнова М.Н. Терещенко И.В. Тетерин А.Ю. Толмачев Т.Д. Трошина В.А. Тябликов О.А. Французенко Т.В. Хадерман Й. Халания Р.А. Чаркин Д.О. Шандалова С. Akira S. Avdeev M. Azarevich A.N. BAITINGER M. Badalyan S.M. Badiur R. Beloshapkin S. Bernd B. CHRISTENSEN M. Chakraborty T. Chernyshov D. Damay F. Dembitskiy A.D. Dmitry K. Dovgaliuk I. Dönni A. FASSLER T. H-J K. HADERMANN J. Hadermann J. Han T. IVERSEN B. Ibragimov S.A. Isobe M. JOHNSEN S. Jen-Che C. Jenn-Min L. Jin-Ming C. Jiunn-Yuan L. Johnson R. KALTZOGLOU A. Kanji T. Kappenberger R. Kelm E.A. Ketsko V.A. Kim D. Kim J. Klauss H. Kolen’ko Y.V. Kondratyeva M.S. Kondrat’eva O.N. Kosuke K. Kovnir K. Lee K. Lepnev L.S. Link J. M-H W. MINYAYLOVA I. Magdysyuk O.V. Mahajan A.V. Makarovsky R.A. Maksimov Y.V. Mina I.G. Miroslav M. Mnoyan A. Naohito T. Nawa K. Nazarov E.E. Neira I.S. Nimori S. Nygaard R. PROTS Y. Pascal M. Pei-Shan S. Perepukhov A. Princep A.J. Saha-Dasgupta T. Sato T.J. Sergueev I. Sethi A. Sharonova N.V. Shigeki N. Shih P.S. Siedliska K. Spaldin N.A. Starchikov S.S. Stavitskaya A. Stern R. Strelsov S.V. Striukov D.V. Surowiec Z. Suzuki H.S. Syroeshkin M.A. Takehana K. Teterin A.Y. Titov Y.D. Trussov I.A. Uma S. Veselova K.M. Wang K. Yanfeng G. Yasutaka I. Yoshimura M. Youn J. Zabalov M.V. Zayakhanov V.A. Zhugayevych A. Zubtsovskiy A.O. and Andrew T.B. Алексеева А.М. Алябьева Л.Н. Андреева К.Д. Андреева О.А. Афанасов М.И. Батук М.М. Беланова Е.А. Белик A.А. Васильев А.Л. Гольдт А.Е. Горбачев Е.А. Горчаков Д.Е. Горчаков Д.С. Горшунов Б.П. Горьков В.П. Гребенщикова А.Д. Григорьева А.В. Данилович И.Л. Доржиева О.В. Досовицкий А.Е. Ефимова А.С. Журенко С.В. Зайцев К.В. Зайцева Г.С. Закусин С.В. Замуруева Л.С. Захаркин М.В. Захаров К.В. Знаменков К.О. И В. Игнатьев И.А. Ищенко А.А. Казин П.Е. Каниболоцкий А.В. Каргина Ю.В. Карлов С.С. Кецко В.А. Кирсанова М.А. Колесник И.В. Колесников Е.А. Колотыркина М.А. Лебедев В.А. Лермонтова Э.Х. Лысенко К.А. Лю М. Макаровский Р.А. Максимова (Реукова) О.В. Манкаев Б.Н. Маркина М.М. Миняев М.Е. Миронов А.В. Михлин А.Л. Морозов В.А. Мясоедов Н.Ф. Никитина В.А. Никифорова Г.Е. Новичков Д.А. Новоторцев В.М. Олейниченко К.Н. Опруненко Ю.Ф. Перминова И.В. Петров В.Г. Плохих И.В. Покидько Б.В. Ретивов В.М. Розенберг К.А. Росляков И.В. Рупасов Д.П. С-Ж К. Семенкова А.С. Серова В.А. Соколов С.А. Солопченко А.В. Соркина Т.А. Степанова А.В. Стратан М.И. Суздалев И.П. Тан Л.Г. Тимошенко В.Ю. Ткаченко И.С. Ткаченко С.Н. Ткачёв А.В. Трусов Л.А. Умедов Ш.Т. Усвалиев А.Д. Федорова Д.М. Федотов С.С. Филимонов Д.С. Чареев Д.А. Чередниченко К.А. Черноухов И.В. Чумаков А.И. Чураков А.В. Шевченко В.А. Щетинин И.В.  Belik A.A.