Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2011 д.ф.-м.н. ЗОНДОВАЯ МЕССБАУЭРОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАРЯДОВОГО, ОРБИТАЛЬНОГО И СПИНОВОГО УПОРЯДОЧЕНИЙ В ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДАХ
  • 1994 к.х.н. Исследование низкотемпературного перехода и электронного состояния железа (IV) в ферратах железа и кальция методом зондовой мессбауэровской спектроскопии на ядрах 119Sn

Результаты деятельности

Соавторы: Соболев А.В., Соболева Я.С., Русаков В.С., Похолок К.В., Баранов А.В., Губайдулина Т.В., Васильев А.Н., Гапочка А.М., DEMAZEAU G., Мацнев М.Е., Волкова О.С., Belik A.A., Baranov A., Шевельков А.В., Belik A.A., Demazeau G., Belik A.A., Демазо Ж., Гудилин Е.А., Панкратов Д.А., Асландукова (Акуленко) А.А., Лёкина Ю.О., Морозов И.В., Калмыков С.Н., Стефановский С.В., Третьяков Ю.Д., Стефановская О.И., Антипов Е.В., Верченко В.Ю., Зверева Е.А. Фабричный П.Б. Ованесян Н.С. Alonso J.A. Рослова М.В. Савилов С.В. Тетерин Ю.А. Черкасов Н.Б. Fournès L. Абакумов А.М. Болталин А.И. Маслаков К.И. Buechner B. Moskvin A.S. Ниценко В.И. Darracq S. Nalbandyan V.B. Oleinikov N.N. S-J K. Terada N. Абдуллаев М.М. Афанасов М.И. Иванов А.С. Истомин С.Я. Казаков С.М. Лукьянова Е.Н. Морозов А.В. Мясоедов Б.Ф. Романчук А.Ю. Савельева О.А. Чернявский И.О. Demazeau G. Didenko K.V. Kim J. Matsushita Y. OVANESYAN N. Peryshkov D.V. Гиппиус А.А. Годовиков С.К. Дрожжин О.А. Померанцева Е.А. Etourneau J. Evstigneeva M.A. Gorkov V. J-Y L. Martinez-Lope M.J. Tanaka M. Tkachenko V.E. Tsujii N. ВЛАСОВА И.Э. Волкова А.Г. Захарова Е.В. Иванов К.Е. Козлякова Е.С. Сон В.Б. Ткаченко В.А. Черепанов В.М. ANDREEVA O. Batuk M. Danot M. Gorchakov D.S. Klingeler R. Krupskaya Y. Masahiko T. Smirnova M.N. Stevenson K.J. Teterin A.Y. Tsirlin A.A. Tsirlin A.A. Wei K.Y. Wurmehl S. Yarzhemskii V.G. Yi X. Yoshitaka M. Šandalová S. Белик А.А. Боков А.В. Голубь А.С. Лененко Н.Д. Лунин В.В. Майорова А.Ф. Оленев А.В. Суманов В.Д. Aksyonov D.A. Dikarev E.V. Fernandez-Diaz M.T. Furubayashi T. Gorkov V.P. Imanaka Y. KIM S. KOVNIR K. Kazunari Y. Ketsko V.A. Khasanov S.S. LEBEDEV O. Minyailova I.G. Nemudry A. Senyshyn A. Shatruk M.M. Suzuki I. Yi W. van Tendeloo G. Алонсо Ж. Андреева О.Н. Бердоносов П.С. Веселова К.М. Горьков В.П. Ибрагимов С.А. Иткис Д.М. Кадыко М.И. Ким C.Ж. Ковнир К.А. Миняйлова И.Г. Морозов В.А. Насонова Д.И. Овченков Е.А. Полевик А.О. Тетерин А.Ю. Утенкова Т.С. Филимонов Д.С. Шванская Л.В. ALONSO J. Abdel-Hafiez M. Bogach A.V. Büchner B. Büttgen N. Choy J.H. Chu B. Chumakov A.I. DIKAREV E. GOVOR G. GRIN Y. Gambino R.J. Hyun-Joo K. Jähne C. Kao C.N. Katsuya Y. Khalyavin D.D. Kotov N. Liang Q.F. Maksimov Y.V. Manuel P. Nikonov B.S. SCHNELLE W. Schaedler M. Smirnova M.N. VETCHER A. Wei Z. Whangbo M. Yoshihiro T. Yoshio K. ZAIKINA J. Андрющенко Н.Д. Бермешев М.В. Быков М.А. Винокуров С.Е. Гервиц Н.Е. Гольдт А.Е. Гришечкина Е.В. Димитрова О.В. Егоров А.В. Ефимова А.С. Кнотько А.В. Козлов П.В. Кошелев А.В. Кузнецова Е.С. Кульбачинский В.А. Кытин В.Г. Лазоряк Б.И. Лысенко К.А. Михеев И.В. Новичков Д.А. Один И.Н. Олейников Н.Н. Перминова И.В. Раганян Г.В. Ремизов М.Б. Рубина М.Э. Рязанцев С.В. Силкин И.Г. Скворцов М.В. Смирнова М.Н. Соркина Т.А. Терещенко И.В. Толмачев Т.Д. Тябликов О.А. Французенко Т.В. Хадерман Й. Халания Р.А. Хестер Д. Швыряев А.А. Ширяев А.А. Akira S. Aquilanti G. Avdeev M. Azarevich A.N. BAITINGER M. Badalyan S.M. Badiur R. Baenitz M. Baghishov I. Baitinger M. Bernd B. Birkner A. CHRISTENSEN M. Chakraborty T. Chernyshov D. Conradson S.D. Damay F. Danilson M. Das G. Dembitskiy A.D. Dmitry K. Dovgaliuk I. Dönni A. FASSLER T. Gaboardi M. Glazkova 4.I. Goglio G. Golubnichiy A. Grin Y. H-J K. HADERMANN J. Haarmann F. Hadermann J. Han T. Haojie Y. Henkelman G. Hong K.P. IVERSEN B. Isobe M. JOHNSEN S. Jen-Che C. Jenn-Min L. Jin-Ming C. Jiunn-Yuan L. Johnson R. KALTZOGLOU A. Kanji T. Kapaev R.R. Kappenberger R. Katyal N. Kelm E.A. Kesler Y.A. Ketsko V.A. Kim D. Klauss H. Kloo L. Kolen’ko Y.V. Kondratyeva M.S. Kondrat’eva O.N. Kosuke K. Kovnir K. Kuzmicheva T. Largeteau A. Lee K. Li W.S. Lindsjö M. Link J. M-H W. MINYAYLOVA I. Mahajan A.V. Makarovsky R.A. Matar S.F. Mikhailina A.V. Mina I.G. Miroslav M. Mnoyan A. Mohapatra P.K. Mudretsova S.N. Naohito T. Nawa K. Nazarov E.E. Neira I.S. Nimori S. Novikov Y.N. Novikov Y.N. Nygaard R. OLEINIKOV N. PROTS Y. Panin G.N. Pascal M. Pei-Shan S. Plaisier J.R. Pomerantseva E.A. Popovkin B.A. Princep A.J. Ptashkin 4.A. Reshetova L.N. Saha-Dasgupta T. Sato T.J. Schnelle W. Sergueev I. Sethi A. Shestakov M.V. Shigeki N. Shih P.S. Shvyriaev A.A. Siedliska K. Skvortsov 1.M. Spaldin N.A. Starchikov S.S. Stefanovsky 2.O. Stern R. Strelsov S.V. Striukov D.V. Surowiec Z. Suzuki H.S. Takehana K. Teterin A.Y. Titov Y.D. Trussov I.A. Uma S. Verma P.K. Veselova K.M. Winter D. Yanfeng G. Yasutaka I. Yoshimura M. Youn J. Zayakhanov V.A. Zhugayevych A. Zubtsovskiy A.O. and Andrew T.B. Алексеева А.М. Андреева К.Д. Андреева О.А. Ахроров А.Ю. Баранов А.Н. Батук М.М. Батук О.Н. Беланова Е.А. Белик A.А. Васильчикова Т.М. Гембицкий П.А. Горчаков Д.Е. Горчаков Д.С. Гребенщикова А.Д. Давыдова Г.А. Данилович И.Л. Даррак С. Долгих В.А. Доржиева О.В. Досовицкий А.Е. Дубов А.Л. Журенко С.В. Зайцев В.Б. Замуруева Л.С. Захаркин М.В. Захаров К.В. Захарова Е.Ю. Знаменков К.О. Зубавичус Я.В. И В. Игнатьев И.А. Каниболоцкий А.В. Кецко В.А. Кирдянкин Д.И. Кирсанова М.А. Колесник И.В. Колотыркина М.А. Крупская В.В. Кузнецов А.Н. Кузнецов Н.Т. Кузьмичев С.А. Леменовский Д.А. Лю М. Макаровский Р.А. Максимова (Реукова) О.В. Маркина М.М. Матвеев П.И. Миронов А.В. Михайлина А.В. Михлин А.Л. Морозова П.А. Мясоедов Н.Ф. Никитина В.А. Никифорова Г.Е. Новоторцев В.М. Орлова Е.Д. Панова Л.В. Плохих И.В. Покидько Б.В. Поляков А.Ю. Полякова Н.Ю. Ретивов В.М. Рупасов Д.П. С-Ж К. Селезнева И.И. Семенкова А.С. Соколов С.А. Солопченко А.В. Степанова А.В. Строганова Е.А. Суздалев И.П. Тан Л.Г. Тафеенко В.А. Ткачёв А.В. Трифонов А.С. Усвалиев А.Д. Федорова Д.М. Федотов С.В. Федотов С.С. Фурнес Л. Чареев Д.А. Чаркин Д.О. Чередниченко К.А. Черноухов И.В. Чумаков А.И. Шандалова С. Шевченко В.А. Щетинин И.В. Этурно Ж.  Belik A.A.