Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1996 д.х.н. Замещенные моно- и дифталоцианины d- и f- элементов; получение, спектрально-электрохимические свойстваи и перспективы практического использования

Результаты деятельности

Соавторы: Пушкарев В.Е., Зефиров Н.С., Дубинина Т.В., Tolbin A.Y., Борисова Н.Е., Хохлов Д.Р., Тихонов Е.В., Дронов М.А., Белогорохов И.А., Красовский В.И., Косов А.Д., Belogorokhov I.A., Tarakanov P.A., Толбин А.Ю., Trashin S.A., Горбунова Е.А., Заседателев А.В., Иванов А.В., Мартышов М.Н., Платонова Я.Б., Форш П.А., Дзубан А.В., Трашин С.A., Калашников В.В., Петрусевич Е.Ф., Breusova M.O., Maklakov S.S., Ryabchikov Y.V., Tarakanova E.N., Рябчиков Ю.В. Теплякова М.М. Шведене Н.В. Коростей Ю.С. Котова М.С. Мамичев Д.А. Седова М.В. Karpo A.B. Krichevsky D.M. Shestov V.I. Simakov A.O. Волов А.Н. Магдесиева Т.В. Плетнев И.В. Shulishov E.V. Tolbin A.Y. Бреусова М.О. Дроздов К.А. Зотеев А.В. Откидач К.Н. Толбин А.Ю. Balashova I.O. De_Wael K. Белогорохова Л.И. Бутин К.П. Бурцев И.Д. Жуков И.В. Моисеева Е.О. Романовский Б.В. Belogorokhova L.I. Blikova Y.N. Boginskaya I.A. Boronina G.P. Furuyama T. Gudkova Y.I. Kobayashi N. Koifman O.I. Maklakov S.S. Paramonova K.V. Svinareva P.A. Tomilov Y.V. Zhurkin F.E. Брель В.К. Васильев Р.Б. Волыхов А.А. Горбунова Ю.Г. Дюмаева Д.В. Карпо А.Б. Коган Е.Г. Рамбиди И.Ф. Стужин П.А. Тычинский П.И. Черняк А.В. Chistyakov A.A. Korenchenko O.V. Nefedov S.E. Sheinin V.B. Sirotin S.V. Tsentalovich M.Y. de Saja J.A. Воронцов А.С. Герасименко А.Ю. Гусев А.Л. Дудник А.С. Журкин Ф.Е. Закирова Г.Г. Казарян М.А. Кладова Е.И. Конев Д.В. Ондар Е.Э. Пашкова А.В. Савельев М.С. Семенихин О.А. Старикова З.А. Тараканов П.А. Тарасевич Б.Н. Ageeva T. Ahn D. Aleksandriiskii V.V. Artemova A.V. Avramenko O.A. Blaudeck T. Borisov D.D. Bragina N.A. Burmistrov V.V. Chausov D.N. Chu Y.H. Cанина Н.A. Dereven’kov I.A. Elena K. Garcia-Cabezon C. Garcia-Hernandez C. Gilmutdinov I.F. Gonzalez-Anton R. Inasaridze L.N. Kalashnikova I.P. Kaplunov M.G. Kazachenko V.P. Kazak A.V. Kazarinov V.E. Khabashesku V.N. Khan S.U. Khasanov S.S. Kiselev A.N. Kosolobov S.S. Kraemer R. Krasovskii V.G. Kravchenko Y.V. Kravchuk D.N. Kustov A.V. Kuzmina N.S. Leyzerovich N.N. Lobach O.A. Lyubovskaya R.N. Mack J. Maklakov S.S. Mamardashvili N.Z. Mamin G.V. Manenkov A.A. Marchenkova M.A. Masitov A.A. Mironov A.F. Mishin A.D. Nagano K. Nemykin V.N. Nyokong T. Nyuchev A.V. Otvagin V.F. Ovseevich M.A. Pakhomov G.L. Piskovoi R.A. Rodriguez-Mendez M.L. Rodríguez-Méndez M.L. Rogachev A.V. Rudakova N.V. Safronenko O.I. Sapunova O. Sedova M.V. Semenishyn N.N. Sessler J.L. Smirnov A.V. Smirnova A.I. Smola S.S. Solovieva A.B. Soulimenkov I.V. Starikov A.S. Stsiapanau A.A. Suvorov N.V. Syrbu S.A. Tkachev Y.V. Tokarev S.V. Troitskii A.V. Usol’tseva N.V. Vagin M.Y. Varzatskii O.A. Vasilevsky P.N. Verbruggen S.W. Vorob’ev N.S. Wael K.D. Xu L. Yarkov A.V. Yurina E.S. Zamburg E.G. Zenkevich E.I. Zhdanova K.A. Zhukova V. Zubavichus Y.V. von Borczyskowski C. Абашев М.Н. Аверин А.Д. Алпатова Н.М. Аракелян С.А. Аствацатуров Д.А. Балашова О.Ю. Баулин В.Е. Белецкая И.П. Белоусов М.С. Белых Д.В. Березин Д.Б. Бубнов Ю.Н. Вашурин А.С. Володин А.Д. Волошин Я.З. Воробьев А.Х. Гаврилюк А.С. Гак В.Ю. Гончарова О.А. Грачева Ю.А. Грин М.А. Гурский С.И. Додохова М.А. Дороватовский П.В. Дудник А.О. Егорова Т.Б. Ежов А.В. Иванов А.С. Иониди В.Ю. Иоффе С.Л. Калашников В.В. Калашникова И.П. Клеменкова З.С. Климин В.С. Козловский В.И. Комова Т.А. Корлюков А.А. Кузьмина Е.А. Куртикян Т.С. Левина А.А. Левицкий О.А. Леонтьев А.В. Локшин Б.Я. Лучкин Е.В. Макаров С.В. Македонская М.И. Малошицкая О.А. Мартиросян Г.М. Мартынов А.Г. Матвеева Е.Д. Медведева Т.О. Милаева Е.Р. Морозов А.С. Неганова М.Е. Неудачина В.С. Нефедов Б.С. Никитенко С.Л. Новиков И.В. Новиков Р.А. Носик Д.Н. Овсянникова Е.В. Панкратов Д.А. Парфенюк В.И. Подгаецкий В.М. Подругина Т.А. Пономарев Г.В. Притьмов Д.А. Проскурнина М.В. Рыбаков В.Б. Рябова А.В. Рябова Л.И. Савилов С.В. Селиверстов М.Ю. Симонов С.В. Сиротин С.В. Смирнов В.А. Спицына Н.Г. Стариков А.C. Старикова З.А. Сухоруков А.Ю. ТАРАКАНОВА Е.Н. Таланцев А.Д. Тарасова В.А. Тафеенко В.А. Терещенко С.А. Тимашев П.С. Ткачев В.В. Толбин А.Ю. Толбин А.Ю. Томилов Ю.В. Тригуб А.Л. Федоров А.Б. Феофанов И.Н. Филатов В.В. Фионов А.В. Хрусталев В.Н. Цивадзе А.Ю. Цыганков А.А. Черничкин В.И. Ш Л.Д. Шабунин С.А. Шпаковский Д.Б. Якушев А.А. Яшина Л.В. калашникова И.А.