Новиков П.И.

Новиков П.И.

Соавторы: Моисеев С.В., Bulanov N., Зыкова А.С., Лопатина И.А., Моисеев С.В., Мешков А.Д., Стрижаков Л.А., Шевцова Т.П., Smitienko I., Мухин Н.А., Мезенцева М.В., Никифорова Н.В., Гуляев С.В. показать полностью..., Макаров Е.А., Руссу Л.И., Семенкова Е.Н., Виноградова Е.С., Кузнецова Е.И., Сорокин Ю.Д., Smitienko I.O., Дубровская Л.В., Жабина Е.С., Исаева Е.И., Краснова Т.Н., Панасюк В.В., Янушкевич Т.Н., Mukhin N.A., Zagvozkina E.S., Козловская Л.В., Мешков А.Н., Рамеев В.В., Самоходская Л.М., Сафонова Е.Д., Baranova M., Shchegoleva E., Богданова М.В., Борисов Е.Н., Диттерле В.Е., Иваницкий Л.В., Кобалава Ж.Д., Куликов А.Н., Мухин Н.А., Розина Т.П., Соколова М.В., Царева Н.А., Чотчаева Ф.Р., краснова т.н., Alibaz-Oner F., Boyko A.N., Chikina S.Y., Direskeneli H., Glybochko P.V., Kaprin A.D., Kaymaz-Tahra S., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Lazarev P., Luqmani R., Lvov A.N., Maev I.V., Plokhova E.V., Potekaev N., Safarova A., Sorotskaya V.N., Troitskiy A.A., Vasiliev O.S., Zykov A.O., Абдурахманов Д.Т., Авакян Г.Н., Аверков О.В., Айнутдинова И.Н., Акулкина Л.А., Анаев Э.Х., Ануфpиев Н.Г., Аришева О.С., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Балацкий А.В., Бекетов В.Д., Боголепова А.Н., Болотина Л.В., Бровко М.Ю., Буланова Е.Л., Булатов Н.В., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Виллевальде С.В., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., Гитель Е.П., Гнеушева Т.Ю., Григорьева О.А., Громова О.А., Гусев Е.И., Дичива Д.Т., Дубровин К.В., Дундуа Д.П., Ермолова Л.А., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Жабина Е., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., Загребнева А.И., Игнатова Т.М., Исаева Е.О., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЧЕТКОВ М.А., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Камалов А.А., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Капустина В.А., Караулова Ю.Л., Карпов В.К., Катунина Е.А., Китбалян А.А., Киякбаев Г.К., Козловская Л.В., Корогодина А.Д., Краева В.В., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Лысенко(Козловская) Л.В., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Мацкеплишвили С.Т., Мержоева З.М., Мершина Е.А., Миченко А.В., Моисеев А.С., Моисеев В.С., НИКИФОРОВ А.С., Незговоpова Н.Н., Низов А.Н., Ногтев П.В., Нуралиева Г.С., Олейник С.В., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., Павликова Е.П., Павлова З.Ш., Панова А.П., Парфенов С.Ю., Парфёнова Е.В., Петрухин А.С., Пикин О.В., Плисюк А.Г., Политов М.Е., Потапов П.П., Потекаев Н.Н., Проскурнина Е.В., Распопина Н.А., Рощупкина С.В., Роюк В.В., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Санадзе А.Г., Семенкова Е.В., Семенкова Е.Н., Середенина Е.М., Синегpибов В.А., Синегpибова О.А., Синицын В.Е., Синопальников А.И., Сметанников А.Ф., Смирнова Е.В., Созарукова М.М., Соловьева А.Е., Сорокина А.Г., Сосновская А.В., Стражеско И.Д., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Тао Е.А., Торшин И.Ю., Троицкая А., Трушенко Н.В., Тюрин И.Е., Умбетова К.Т., ФЕСЕНКО О.В., Фомин В.В., Фомин В.В., ХАСАНОВА Э.Р., ХОМЯКОВ В.М., Халикова Е.Ю., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Черняк А.В., Чурганова Л.Ю., Шаварова Е.К., Шеримова А.Е., Шестакова М.В., Шоломова В.И., Щепалина А.А., паша с.а.

71 статья, 1 книга, 16 докладов на конференциях, 2 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 49, Scopus: 70

IstinaResearcherID (IRID): 1483967

Деятельность