Область научных интересов

Образование

  • 1985 д.х.н. Молекулярные перегруппировки алкенилгетарисульфидов и эфиров и превращения конденсированных производных тиофена и фурана
  • 1968–1971 Аспирантура Московский государственый университет имени М..Ломоносова, химический (нефтехимия)
  • 1963–1968 Специалитет Московский государственый университет имени М..Ломоносова, химический (химия)

Результаты деятельности

Соавторы: Акопян А.В., Викторова Е.А., Тараканова А.В., Бобылева А.А., Караханов Э.А., Луковская Е.В., Домашкина П.Д., Федорова О.А., Рахманов Э.В., Федоров Ю.В., Хорошутин А.В., Есева Е.А., Абрамов А.А., Максимов А.Л., Литвинова В.В., Матвеенко В.Н., Моисеева А.А., Егоров А.М., Сотникова Ю.А., Ефременко Е.Н., Кардашев С.В., Лысенко С.В., Маслова О.В., Сенько О.В., Леушина Е.А., Матюхова С.А., Новосёлова Н.В., Федорова Е.В., Асланов Л.А., Тулякова Е.В., Чертков В.А., Бабайцев В.С., Винокуров В.А., Куликов Н.С., Сенявин В.М., Степанов Н.А., Федоров Р.А., Jonusauskas G., Андреев Б.В., Гришкян А.А., Кардашева Ю.С., Теренина М.В., Гайдамака С.Н., Гладченко М.А., Кузнецова С.В., Панов С.М., Рамазанова П.А., Теренин В.И., Устинов А.С., Fages F., Глотов А.П., Ионова В.Ф., Кедало А.А., Космачева А.А., Мукталы Д., Ощепков М.С., Рыбаков В.Б., Сумцова Е.А., Токарев С.Д., Myltykbaeva Z., Аль-Шура А.М., Арсланов В.В., Архипов А.Ю., Балеева Н.С., Долганов А.В., Дьяченко Н.В., Егазарьянц С.В., Клейменов А.В., Кондрашов Д.В., Кучинская Т.С., Лесин С.В., Мылтыкбаева Ж.К., Плотников Д.А., Райтман О.А., Синикова Н.А., Тарханова И.Г., Федоров Н.В., Федоров Н.В., Храпов Д.В., Rezekina N.A., Буряк А.К., Вагабов М.В., Данилова Т.А., Зеликман В.М., Иофа Б.З., Каирбеков Ж., Кедик Л.М., Колосова Т.А., Левин И.С., Митягин Д.Н., Николаева В.М., Рябов А.Б., Селезнев А.А., Фам В.Т., Чумаков Д.Э., Artemii M., Brisset H., Chumakov D., Didane Y., Lesnugin A.Z., ali a.a., Али А., Аль-Хаддад Т., Ахмад М.Р., Борисенкова С.А., Брыжин А.А., Григорьев Д.А., Гуль О.О., Домашкин А.А., Егоров А.М., Кобраков К.И., Можаева Л.В., Нестеренко П.Н., Новиков В.В., Петрова Л.М., Пехк Т.И., Селектор С.Л., Фадж Ф., Фан Л.Ч., Шепель Н.Э., Agoyan A.M., Davtyan D.A., Esipenko R.V., Frederic F., Gabbasova I.M., Kantor E.A., Mnatsakanyan R.A., Seisembekova A.B., Tarasova N.A., Terzyan A.M., Tikhomirova K., Tkhai F.V., Tuktin B.T., Zurnachyan A., Абакаров Г.М., Али-заде А.Г., Анфилогова С.Н., Аухариева Р.Г., Байгильдиев Т.М., Балакин И.С., Богатырев Г.П., Бриссет Х., Бямбагар Б., Вендландт К.П., Вержичинская С.В., Вутолкина А.В., Гайсина Х.А., Гантман М.Г., Говорек В.К., Горбунов Д.Н., Дидан Я., Ермоленко Л.П., Казеннова Н.Б., Казеннова Н.Б., Каирбеков Ж.К., Карноухова В.А., Колдобский А.Б., Костюченко О.В., Кузьмин М.А., Куликов Л.А., Латыпова С.Ш., Левшаков Н.С., Лукашов М.О., Мизерев А.А., Мовсесян А.К., Можаева Л.В., Монхообор Д., Мылтыкбаева Ж.К., Насыров Д.В., Никифорова А.Г., Нысанова Б., Ощепков А.С., Перегудов А.С., Полякова О.В., Пронина О.П., Резекина Н.А., Родин И.А., Салим А.С., Сейсембекова А.Б., Смайыл М.Б., Таланова М.Ю., Тамеев А.Р., Тарасевич Б.Н., Тафеенко В.А., Тихомирова К.В., Фан Т.Ш., Форофонтова О.И., Хадад Т., Хенкер М., Хибиев Х.С., Цзиньюань Д., Чешков Д.А., Шигапова А.А., Шлёнова А.О., Энхцэцэг Э., AL'-SHURA A.M., Anthony D., Arkhipov A., Aubakarov E.A., Boris U., Denis C., Dolganov A.V., Dunko A.V., Gafurov M.R., Gobara Synthesis of H.M., Guojun M., Howard J.A., Khalil F.H., Kobrakov K.I., Konovalov A.A., Kostyuchenko O.V., Kosugi K., Kumamoto T., Kuz’mina L.G., Makshakova O.N., Maurel F., Mizerev A., Motyakin M.V., Nessim M.I., Nina T., Omarova A.A., Podolko E.V., Schepina A., Shirai K., Siukaeva I.P., Smaiyl M.B., Sumtsova E.A., Tarasova N., Temirova A.M., Thau P.V., Usoltsev I., VIKTOROVA Y., Yamamoto Y., Zaky M.T., Zixiao W., АУБАКИРОВ Е.А., Абрамов А.А., Агоян А.М., Александров А.Е., Алиева Т.У., Андреева Е.Н., АнфилоговаС Васильков Н.М., Арзяева Н.В., Аухариева Р.Г., Ахмедов Н.Г., Бабайцев В.С., Баранова С.В., Баретто М., Баринов С.М., Барканова С.В., Беззубов С.И., Борзаев Х.Х., Ботезату А., Братков А.А., Вакарин С.В., Ван Ц., Веселова И.А., Винокуров В.А., Волкова С.В., Волчкова И.Л., Галанжин Е.Ф., Гаськов А.М., Геворгян К.П., Голубев О.В., Гольдберг М.A., Графов О.Ю., Гришин Н.Н., Гробовенко С.Я., Гулузаде Д., Гущин П.А., Дедов А.Г., Демьянович В.М., Дергачева В.М., Донская Н.О., Дровянникова Г.В., Дурович Е.А., Елисеев В.М., Ешова Ж.Т., Жигалкин Ю.Д., Жирухина С.А., Зайков Ю.П., Зенина А.А., Золотухина А.В., Иванова Н.A., Иванова Н.А., Илчгэрэл Д., Ионова В.Ф., Исиченко И.В., Калия О.Л., Калмыков С.Н., Кансейтова Д.К., Комлев В.С., Коптелова А.О., Кузьмина Л.Г., Кузьмина Л.Г., Куликов В.А., Куликов С.Н., Ларионов В.И., Лебедев М.Ю., Леонов А.В., Лузиков Ю.Н., Лукманова А.Р., Лукьянец Е.А., Лыпенко Д.А., Ма Г., Макеева Д.А., Малов В.В., Мальцев Е.И., Марикуца А.В., Мнацаканян Р.А., Моисеев С.В., Мугинова С.В., Мурадов А.Н., Мурина Г.Н., Наранов Е.Р., Негримовский В.М., Незнанов В.Е., Непогодьев С.А., Новоселова Н.В., Омарова А.А., Омарова А.А., Омарова Мылтыкбаева Ж.К., Опекунов В.Н., Панченко П.А., Пахова Е.В., Песина Т.О., Петрова Ж.С., Пилипенко Е.Н., Плотников Д.А., Попков В.А., Рожкова Н.Г., Романова Д.А., Рощин Б.С., Румянцева М.Н., Рыжов M.В., Садовников А.А., Самошин В.В., Сапожников Ю.А., Семерикова О.Л., Сизой В.Ф., Сосонюк С.Е., Спиридонов В.В., ТЕМИРОВА А.М., ТУКТИН Б.Т., Тайдаков И.В., Темирова Б Т Т.А., Уварова Н.В., Ужинов Б.М., Ужинов Б.М., Усольцев И.А., Фажес Ф., Федоров О.В., Цаплин Д.Е., Чан Д.К., Чепалыга А.Л., Чередниченко К.А., Чередниченко К.А., Чжун К.С., Чураков А.В., Шабанова С.А., Шарипова С.Х., Шевченко М.В., Шелемин Д.Е., Шеховцова Т.Н., Яльцева П.А., Ярославов А.А., Яшкир В.А.