Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 30 статей, 1 тезисы доклада, 6 книг, 4 доклада на конференциях, 1 свидетельство о регистрации прав на ПО.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 10, Scopus: 30

Просмотреть публикации »

Соавторы: Донцова Г.Ю., Лутиков А.И., Асминг В.Э., Огаджанов В.А., Старовойт О.Е., Баранов С.В., Керимов И.А., Маловичко А.А., Михайлова Р.С., Надежка Л.И., Пивоваров С.А., Стаховская Р.Ю., Чепкунас Л.С., Яковлев Ф.Л., Nikulin V., Андреева Н.В., Антоновская Г.Н., Бурдзиева О.Г., Гайрабеков У.Т., Дягилев Р.А., Ефременко М.А., Жигалин А.Д., Забураева Х.Ш., Морозов А.Н., Рогожин Е.А., Стогний В.В., Французов В., Эзирбаев Т.Б., Filatov P., Gulyaev A. Mikerina T.B. Seroglasov R.R. Sharov N.V. АДУШКИН В.В. Бадаев С.В. Балановский Н.В. Баронов А.А. Белецкая М.А. Бобков А.В. Варламова Ю.В. Верхоланцев Ф.Г. Верхоланцева Т.В. Виноградов Ю.А. Гайсумов М.Я. Гацаева Л.С. Геккиева С.О. Глазырин Е.А. Годзиковская А.А. Горбатиков А.В. Гуня А.Н. Жуковец В.Н. Заалишвили В.Б. Заклюковская А.С. Зарецкий Ю.П. Исанина Э.В. Капустян Н.К. Караев Ю.И. Карпенко Л.И. Кендзера А.В. Крамаренко В.С. Крупнова Н.А. Кузнеченков Е.П. Левина В.И. Лиходеев Д.В. Маловичко Д.А. Мамаев С.А. Маслов М.Ю. Матвеева Т.С. Мельков Д.А. Милюков В.К. Никитин С.Н. Николаев А.В. Никонов А.А. Огаджанов А.В. Орлов А.В. Погребченко В.В. Пономарева Н.В. Попков В.И. Преснов Д.А. Пустоваров Ржанинова А.А. Спунгин В.Г. Степанова М.Ю. Стогний Г.А. Сысолин А.И. Турунтаев С.Б. Федоренко Ю.В. Флейфель Л.Д. Харазова Ю.В. Чимаева Х.Р. Щукин Ю.К. Эльжаев А.С. Юдахин Ф.Н. Шестериков А.В. Beketova E. Druzhinin S.V. Dyagilev R.A. KADUSHKIN V. Karabanov A. Komogorova V.V. Kovalyuk V.V. Kurasheva O.A. MALOVICHKO A.A. Riznichenko O. Rysin I. Sanina I.A. Shestopalov V.I. Sokolenko A. Vinogradov A.N. АЙЗБЕРГ Р.Е. АЙЗБЕРГ Р.Е. Абдуллаева И.В. Абрамова Т.Т. Абумуслимов А.А. Абумуслимова И.А. Аваева С.М. Авилов В.С. Адилов З.А. Алахвердиев Ф.Д. Александров Л.И. Александрова Г.Н. Алюшина Е.И. Анаев М.Т. Анахаев Х.А. Андрианов Н.И. Апинян Д.С. Архиреева И.Г. Асекова З.О. Асманов О.А. Ассиновская Б.А. Атабиева Ф.А. Ахматханов Р.С. Ахсалба А.К. Ашурбекова Т.Н. БЕКЕТОВА Е.Б. Бабаринова Г.Б. Бабкин В.А. Бадов А.Д. Бадов О.А. Байзигитова Е.А. Банкурова Р.У. Батчаев И.И. Бахарева Д.Д. Бахтиёрзода О.Б. Бачаева Т.Х. Безделова А.П. Беккиев М.Ю. Бекмурзаева Л.Р. Белуженко Е.В. Блашенко С.О. Божежа Д.Н. Борисенко Л.А. Братков В.В. Бураева Е.А. Буркацкий О.Н. Бурым Ю.А. ВИНОГРАДОВ А.Н. ВТОРНИКОВ Е.В. ВТОРНИКОВ Е.В. Ваганова Н.В. Вагапова Г.А. Вахрушев Б.А. Веревкина П.К. Верхоланцев А.В. Виноградов Н.А. Виноградов Ю.Е. Висмурадов А.В. Войтенко В.Н. Воловинский И.В. Волосов С.Г. Вольфман Ю.М. Габдрахманов А.Т. Гагаева З.Ш. Газалиев Р.Р. Гайдук В.В. Гакаев Р.А. Галёва Н.А. Гамбург К.Ю. Гарькуша Д.Н. Гегиев К.А. Гедуева М.М. Гераськина Т.В. Гергокова З.Ж. Глазырина Н.В. Голованов А.В. Головкова Л.В. Гонтаренко И.А. Гончаров А.Н. Гурьевских О.Ю. Гусейнова А.Ш. ДРУЖИНИН В.С. Данилова Т.И. Даукаев А.А. Даукаев А.А. Дашкова Е.В. Дебиев М.В. Девяткина Е.В. Демьянов А.Ю. Денисенко Г.А. Децик И.В. Джаппуев Д.Р. Диденкулов И.Н. Димитриади Ю.К. Дмитриченко Н.В. Добринский Н.С. Докукин М.Д. Дреева Ф.Р. Дрыгваль А.В. Дрыгваль П.В. Дубровская С.А. Дударев С.В. Евтюгина З.А. Еременко Е.А. Ермошкин А.Ю. Забураев Ч.Ш. Закрыев Х.И. Застрожнов А.С. Зашихин В.В. Змушко Т.Ю. Зуб О.Н. Иванова Л.Е. Иванусь И.В. Иваншин С.О. Идармачев И.Ш. Идармачев Ш.Г. Идрисов И.А. Исаева Н.А. Исмаил А.А. КАРАБАНОВ А.К. КОЛМОГОРОВА В.В. Кайгородова Е.Н. Калабин В.В. Калов Р.Х. Калов Х.М. Каминская О.П. Карнаухов С.М. Карпенко А.С. Карпинский В.В. Кендирбаева Д.Ж. Керимов А.А. Кешева Л.А. Кипкеева П.А. Ключкина А.А. Кодаш А.С. Колигаев С.О. Коломиец О.И. Кондаков В.М. Константиновская Н.Л. Корбесова К.В. Крисак О.С. Крицкая О.Ю. Кромский С.Д. Крупская Л.Т. Кузнецов О.Л. Курбанисмаилова А.С. Куричева А.С. Кучменова И.И. Лаврищев В.А. Лебедев Я.О. Левкович Р.А. Луганская А.В. Лысенко И.А. Любимова Т.В. МАЛОВИЧКО А.А. МЕХРЮШЕВ Д.Ю. МЕХРЮШЕВ Д.Ю. МИШАТКИН В.Н. МИШАТКИН В.Н. Магомедов Р.А. Мажиев Х.Н. Мазеин В.Ю. Малаева Н.С. Маловичко Е.А. Малянова Маммаев Л.С. Мамаджанов Р.Х. Мамаджанова Е.Х. Мамаев А.С. Марченко Н. Матасова И.Ю. Матикеева Н.К. Матлахова Е.Ю. Махмудова Л.Ш. Медведев Е.М. Милехина А.М. Мискарова Р.Г. Мишуринский Д.В. Моллаев З.Х. Мудуев Ш.С. Мурадян К.М. Мусаев М.Н. Мусхаджиев М.Б. Мышенкова М.С. Мясников А.В. Мячина К.В. Нахшина Л.П. Нестеркина М.А. Озерова Н.А. Павленко О.В. Парада С.Г. Пачеса А. Перейма А.А. Персаева З.В. Петренко И.Ю. Петренко Н.Ю. Пинчук Т.Н. Письменская Г.А. Плужник М.А. Погода Э.В. Подчасова (Столярова) Т.А. Попков И.В. Потапова В.И. Пустовит О.Е. Пустовитенко Б.Г. Радван А.А. Ревазов М.О. Редина М.М. Реутова Н.В. Розломий Н.Г. Розовенко В.В. Рузанов Е. Рыжикова М.И. Ряхов Р.В. САФРОНИЧ И.Н. САФРОНИЧ И.Н. Са С.С. Сангаджиева Л.Х. Сангаджиева О.С. Саркисян И.В. Седиева М.Б. Семендуев М.М. Сианисян С.Э. Сианисян Э.С. Скоркина А.А. Смирнов В.Б. Собисевич А.В. Старикович Е.Н. Стерленко З.В. Столяров А.С. Сулейманов В.К. Суслов С.В. Сутормина Э.Н. Сущев С.П. Ташилова А.А. Тедеева Ф.Г. Теунова Н.В. Теюбова В.Ф. Тимурзиев А.И. Трепет С.А. УДОРАТИН В.В. УДОРАТИН В.В. Узденова А.Б. Ульбашев В.Х. Умарова М.З. Усманов А.Х. Усминов А. Федотова Ю.М. Фидарова М.И. Фролова Н.И. Фурсина А.Б. Фёдоров Ю.А. Хаджиев М.М. Харыбина А.С. Хасанов М.А. Хаустов А.П. Хинтуба Л.В. Хожамуратова Р.Т. Хрусталева М.А. Хутуев А.Х. Чембарисов Э.И. Череповский А.В. Черкашин В.И. Чеченов А.М. Чжан Ш. Чигирова Л.Б. Чиркин И.А. Чотчаев Х.О. Шаипов А.А. Шарафутдинов В.Ф. Шарова Т.В. Шахбазян Т.З. Шахова Е.В. Шейков А.А. Шеремецкая Е.Д. Шестериков С.А. Шиков В.С. Широкова В.А. Шишов В.С. Шкирман Н.П. Шманатов Г.В. Шодиев С.Р. Щербуль З.З. Экба Я.А. Эльбазуров А.Р. Эльдарова Х.Б. Энна Н.Л. Юмашева А.К. Юров А.А. Юровских А.М. Юсупова А.С. Якимчук Н.А. Яковлева Е.С. Яндарбиев Н.Ш. Яндарбиева Д.Н. реутова т.в.