Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1999 д.б.н. Разработка принципов изучения механизма антибактериального действия веществ на доклиническом этапе создания лекарственных средств

Результаты деятельности

Соавторы: Голышевская В.И., Малахов В.Н., Баранов А.А., Багненко С.Ф., Yablonskii P.K., Авдеев С.Н., Севастьянова Э.В., Belilovsky E.M., Алексеева Е.И., Журавлев В.Ю., Мартынова Л.П., Адамян Л.В., Вахрушева Д.В., Соловьева Н.С., Zhuravlev V., Заикин Е.В., Fadeeva N.I., Большакова Т.Н., Bourd G.I., Vladimirskii M.A., Бойко Е.А., Брико Н.И., Веселова Е.И., Маничева О.А., Панова А., VOVCHENKO G.D., Vishnevskiy B., Адамян Л.В., Баласанянц Г.С., Белобородов В.Б. Виноградова К.А. Вишневский Б.И. Гуськова Т.А. Кравченко М.А. Порин А.А. Chernousova L.N. Dobrynin P.V. Levshin I.B. Manicheva O. Shemetov A. Shipina L.K. Vinokurov A. АВДЕЕВ С.Н. Аляпкина Ю.С. Баранова Н.Н. Безбородов А.М. Белкин А.А. Бодрова Р.А. Вязовая А.А. Глушков Р.Г. Кириллова Н.П. Куропаткина Н.А. Можокина Г.Н. Оттен Т.Ф. Полин А.Н. Пузанов В.А. Скворцова Г.Н. Скорняков С.Н. Соколова Г.Б. Улезло И.В. Хурцилава О.Г. Danilenko GERSHANOVITCH V.N. Gavrilov P. Kaminski G. Rotkevich M. Sevastyanova E.V. Solovyeva N. Tvorogovа М. Zhuravlev V.M. Zokirova K.A. Адамян Л.В. Алексеев Я.И. Алексеева Е.И. Багдасарян Т.Р. Багиров М.А. Буклова Т.В. Вавилова Т.В. Вавилова Т.В. Варламов Д.А. Васильева Е.Ю. Васильева И.А. Васильева Н.В. Вишнева Е.А. Галкин В.Б. Гащенко Н.Н. Дмитриев А.С. Догонадзе М.З. Домотенко Л.В. Егорова О.В. Ерохин В.В. Иванов А.К. Казенный Б.Я. Калачев И.Я. Камкин Е.Г. Каракулина Е.В. Комиссарова О.Г. Костенко Н.А. Кравченко М.А. Красноборова С.Ю. Ловачева О.В. Марьяндышев А.О. Михайлова В.С. Нарвская О.В. Павлова М.В. Перфильев А.В. Самойлова А.В. Соколова З.Г. Стаханов В.А. УЧЕВАТКИНА А.Е. Умпелева Т.В. Фадеева Н.И. Филиппова Л.В. Хайдукова И.Л. Эргешов А.Э. Якубовяк В. лапидус а.я. A A. Aizikov D. Alekseev J. Alyapkina Y.S. Aptekar T. AptekarT Aquino G. Archacova L. Archakova L. Beloborodov V.B. Bol'shakova T.N. Budanova L.I. Burd G.I. Burmistrova I.A. Chernyaeva E. Chernyaeva E. Degterev E.V. Domotenko L.V. Dovgaliuk I. ERLAGAEVA R.S. Erokhin V.V. Fadeeva N.I. Fadeeva N.I. Fan L. Fedotova O.A. Filitis L.D. GENOME-WIDE MYCOBACTERIUM M.S. Galkin V.B. Gerasichev V. Glushkov R.G. Golubev D.N. Haire M.J. Hoffner S.E. Idrissova M. Irtuganova O. Jia-Yuan Z. Kalinina L.M. Kaminski G. Kazionny B. Kherosheva T. Kiryanova E. Kluge H. Knoring B.E. Korneva N. Lapidus A.L. Li Fan Lin Y.H. Maksumova Z. Manicheva O. Manicheva O. Melnikova N. Miglorini L. Mikhailova L. Mohr T. Nemtsova E. Nemtsova E. Nicolau P.A. O B.J. O'Brien S.J. Otten T. Ovchinnikova U. O’Brien P.T. Panova A. Pashkevich D.D. Pashkova L.F. Pchelin I.M. Potapenco E. Puzanov V.A. Puzanov V.A. Radkevich T. Rudnev I.A. Ryabinin I.A. Rybka L. Samoilova A.G. Shegoleva R. Shemetova A. Shvedov V.I. Silonov S.A. Sirodjiddinova U.U. Skachkova E. Skorbunova O.V. Skornyakov S. Solovyeva N. Spradling R. Stebaeva L.F. Stepanov A.S. Taraskina A.E. Tarasov V.A. Thorpe L.E. Varlamov D. Vasil'eva I.M. Vasilyeva I.A. Vasilyeva I.A. Vinokurov A. Voloshin A.G. Wells L. Wright A. X Yakunova O. Yamauchi M. Zhurav-lev V. Zhuravlev V.Y. Zi-Peng D. Zilber E. Zilber E.K. А Д. Аак О.В. Авдеев С.Н. Авдеенко Н.Д. Авдеенко Ю.Л. Аветисян А.И. Аглетдинов Э.Ф. Акимкин В.Г. Алахов В.Ю. Алахов В.Ю. Александрова Н.В. Алексеев А.И. Алексеева Е.И. Алхасов А.Б. Антонов В.Е. Ариэль Б.М. Атюков М.А. Байбарина Е.Н. Байгарина Г.П. Баласанян Г.А. Барано-ва Н.Н. Баранов А.А. Баранова Н.Н. Барило В.Н. Барнаулов А.О. Барнаулов А.О. Безбородов А.М. Белевский А.С. Белилов-ский Е.М. Белоказанцева В. Беляев Д.В. Беляевский А. Беспалова Г.И. Беспятых Ю.А. Богомолова Т.С. Богомолова Т.С. Борзова Ю.В. Брусина Е.Б. Буйлова Т.В. Бурцева Е.И. Быкадорова К.Р. Вавилова Т.В. Вайсман Д.Ш. Ванина Г.М. Варламов Д.А. Васильева Е.Ю. Васильева И.А. Васильева И.А. Васильева И.А. Васильева И.А. Васильева И.А. Васильева И.А. Васильева И.А. Васильева И.А. Васильева И.А. Васильева Н.В. Васильева Н.В. Васильева Н.В. Васильева Н.В. Васильева Н.В. Вахрушева Д. Визен Н.С. Винокуров А.Л. Владимиров А.В. Владимиров К.Б. Волчкова Е.В. Волчкова Е.В. Волчкова Е.В. Волчкова Е.В. Гаврилов П.В. Гапонова Т.В. Гершанович В.Н. Голубева Л.В. Гончаров С.Ф. Гончаров С.Ф. Гринберг Л.М. Давыдова Н.А. Данилова И.Б. Дису А. Дмитриев Г.А. Долгих Т.И. Драпкина О.М. Драпкина О.М. Евгущенко Г.В. Евсеев П.Ю. Елькин А.В. Ендоурова Л.Б. Еремеева Н.И. Журавлев В.И. Зайцев А.А. Зименков Д.В. Иванова О.В. Ильина Е.А. Исаева Н.Ю. Кадашева О.Г. Казюлина А.А. Кириллова Е.С. Козлова Я.И. Кондакова М.Н. Котрехова Л.П. Кравцов В.В. Кулагина Е.В. Куликова И.Б. Куропаткина Н.А. Лагуткин Д.А. Ларионова Е.С. Левкова О.А. Лукичева Т.И. Лялина Л.В. Майоров А.Н. Макогонов М.Е. Маламашин Д.Б. Маркова Т.В. Меньшиков В.В. Митрофанов В.С. Мокроусов И.В. Мокроусов И.С. Мордык А.В. Мушкин А.Ю. Мясникова Е.Б. Наземцева В.П. Немцова Е.С. Нилова Л.Ю. Олейник В.В. Оришак Е.А. Павлова Е.П. Панова А.Е. Першин А.А. Петренко Т.И. Пименова Л.М. Позняков С.П. Покровский В.И. Попов С.А. Попов С.А. Рауш Е.Р. Самойлова А.А. Сафонова С.Г. Сердюк А.П. Сидоренко С.В. Скорняков С.М. Смирнова Т.Г. Соколова Е.Д. Соколович Е.Г. Соловьева Н.А. Соловьева Н.С. Соловьева Н.С. Сон И.М. Стеклова Л.Н. Степанов А.С. Степанов А.С. Степанов А.С. Степанов А.С. Степанова А.А. Степанова А.А. Степанова А.А. Тарасенко О.А. Тараскина А.Е. Улезло И.В. Умяров А.М. Фадеева Н.И. Федорова Л.С. Филитис Л.Н. Фрейман Г.Е. Фролова Е.В. Фролова Е.В. Харламов М.Н. Хурцилава О.Г. Цурупа Е.Н. Чибана Х. Чилина Г.А. Шадри-вова О.В. Шитиков Е.А. Шишкина Н.В.