Образование

Результаты деятельности

Всего: 24 статьи, 1 тезисы доклада, 5 книг.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 26, Scopus: 71

Просмотреть публикации »

Соавторы: Дзебоев Б.А., Заалишвили В.Б., Гвишиани А.Д., Мельков Д.А., Милюков В.К., Рогожин Е.А., Габараев А.Ф., Миронов А.П., Горбатиков А.В., Kanukov А., Андреева Н.В., Богоутдинов Ш.Р., Бурдзиева О.Г., Воробьева И.А., Даукаев А.А., Камаев Д.А., Керимов И.А., Копаев А.В., Овсюченко А.Н., Скоркина А.А., Юшкин В.Д., Korchagina E.Y., Sergeeva N.A., Агаян С.М., Бадаев С.В., Бергер М.Г., Богатиков О.А., Гурбанов А.Г., Демьянов Г.В., Закс Т.В. Кануков А. Лексин А.Б. Насретдинов И.Ф. Парада С.Г. Степанова М.Ю. Харазова Ю.В. Черкашин В.И. Шебалин П.Н. Yetirmishli G. Алахвердиев Ф.Д. Алексанян А.О. Архиреева И.Г. Ащепкова Е.А. Банкурова Р.У. Барыкина Ю.В. Басманов А.В. Беккиев М.Ю. Вайсберг Л. Газеев В.М. Гараев Р. Гурбанова О.А. Гусейнов А.А. Давыденко Д.В. Даукаев А.А. Джаппуев Д.Р. Дзугкоев А.Р. Ефанова К.С. Исаева Н.А. Кануков А.С. Караев Ю.И. Кедров Э.О. Керимов А.А. Курбанов М.М. Кусраев А.Г. Магомедов Р.А. Макиев В.Д. Малиев И.Н. Мамаев С.А. Музаев И.Д. Мясников А.В. Омельченко М.А. Передерин Ф.В. Попадьев В.В. Сермягин Р.А. Сианисян Э.С. Сикорская С.В. Харебов К.С. Хутуев А.М. Черноморец С.С. Чефранов Р.М. Чефранова А.В. Чотчаев Х.О. Шевелев Н.А. Шемпелев А.Г. Agalarov A.М. Aliev I.I. Aptikаеv F. Basmanov А. Borisova N.A. Dobrovolsky M. Dokuchaev A.Y. Dzhgamadze A.K. Edison T. Ganapathy G.P. Gyodakyan E.G. ILYUKHIN A. Kamilov I.K. Karapetian R.N. Karapetyan J. Kaul E.E. Kazaryan M.A. Lebedev V.A. Mammaev O.A. Mkrtchyan M.A. Nikitina I.M. Popad’ev V. Rekvava P. SABITOV A. Sahakyan B.V. Satueva l.l. Sinvhal A. Sukhov S.A. Vasko I.Y. Voeykova O.A. Volya A. Zaderigolova M.M. Zimand M. Абайханов У.И. Абдулкаримова А.М. Авдалян А.Г. Агаева Л.А. Агаян С.М. Адилов З.А. Адонина А.А. Адцеев В.Г. Айдамирова З.Г. Айдамирова З.Г. Акимов В.А. Алборов И.Д. Александровская О.А. Алиев И.А. Алишаев М.Г. Антонов В.А. Аптикаев Ф.Ф. Аптикаева О.И. Арабидзе В.Г. Арбузкин В.Н. Арютина В.П. Асанов О.О. Аскеров Р.О. Асманов О.А. Афанасьева Н. Ахматханов Р.С. Ахмиева Р.Б. Ашабоков Б.А. Багаева С.С. Багиров Э.М. Байдаева З.Р. Байраков И.А. Бакраев М.М. Баскаев А.Н. Батукаев Н.С. Бекузарова С.А. Белов И.С. Бериев О.Г. Бетербиева З.Р. Бирюлев Г.Н. Богуш И.А. Болов В.Р. Бондырев И.В. Борисенко А.И. Борисенко З.Г. Борисовский С.Б. Босиков И.И. Вагапова А.Б. Валиев А.Л. Варданянц Л.А. Васьков И.М. Вертий С.Н. Висмурадов А.А. Висмурадов А.В. Габараев О.З. Гаджимурадов Т.А. Гайрабеков У.Т. Гайсумов М.Я. Гайсумов О.М. Гайсумов М.Я. Галиахметов Р.Г. Галкин А.И. Галускин Е.В. Галускина И.О. Гараева А.Р. Гараева Т.Д. Гасанов А.Б. Гасанов М.А. Гасиев В.И. Гацаева Л.С. Геккиева С.О. Геодакян Э.Г. Гиоргобиани Т.В. Гогичев Р.Р. Гогмачадзе С.А. Голик В.И. Гордеев В.Ф. Горожанцев С.В. Григорьева А.В. Гулярова А.А. Гуня А.Н. Гусейнов М.М. Гусейнов М.М. Гяургиева М.М. Даов И.С. Дегтярев Н.М. Джамалханов М.С. Джантаева М.Б. Джураев Р.Ф. Дзапаров В.Х. Дзебоев С.О. Дзобелова Л.В. Дикаева М.А. Дмитрак Ю.В. Дмитрак Ю.В. Додуев А.А. Докукин М.Д. Докучаев А.Я. Донцова Г.Ю. Донцова О.Л. Доценко В.В. Дреева Ф.Р. Дробышев В.Н. Дурдиев З.Ж. Егорова Н.Г. Емкужев А.С. Жинжакова Л.З. Забирченко Д.Н. Забураева Х.Ш. Залиханов М.Ч. Заурбеков Ш.Ш. Зуб О.Н. Ибрагимов К.Х. Ибрагимова У.С. Иванусь И.В. Идрисов И.А. Илиев И. Исаева М.И. Исламова Ш.К. Исхаков С.М. Ицков И.Е. Кaзымова С.Э. Казарян К.С. Калов Р.Х. Камалетдинова К.А. Камруков А.С. Карапетян Д. Каргиева Д.Т. Карпов М.И. Касаев Х.К. Кафтан В.И. Кендзера А.В. Керимов А.М. Кешева Л.А. Клюев Р.В. Ковалев Е.А. Козырев Е.Н. Комжа А.Л. Кондратьева Н.В. Кондрашов И.А. Корбесова К.В. Корженков А.М. Корниенко С.Г. Коробова И.В. Котляков В.М. Крутиков В.А. Куранова Н.Г. Куропаткина Т.Н. Кусов Б.Р. Кюль Е.В. Кязимов Р.Р. Лаврищев В.А. Лаломов А.В. Леонов Ю.Г. Лолаев А.Б. Лосев И.В. Лутиков А.И. Любимова Т.В. Ляшенко О.В. Мавлянова Н.Г. Магидов С.Х. Магкоев Т.Т. Магомедов А.Г. Магомедов Р.К. Майсурадзе М.В. Макарова Н.В. Макеев В.М. Макоев Х.Х. Малышков С.Ю. Мамаев А.С. Мамедова Д.Н. Маммадли Т.Я. Маммаев Б.О. Маммаев О.А. Маневич А.И. Мараханов А.В. Марченко Н. Мацаев С.Б. Минасян Р.С. Мирошников К.Е. Мисетов А.В. Мочалов В.П. Музаев Н.И. Муравьёв Я.Д. Муратов Ш.С. Мурдалов Л.А. Мусаев В.К. Мусаев М.Н. Муталлимова О.М. Нариманов Р.Н. Невская Н.И. Невский Л.Н. Несмеянов С.А. Никифоров Ю. Николаев А.В. Николаева М.В. Никонов А.А. Ниналалов С.А. Носенко Г.А. Носова А.А. Нугзарова М.Р. Оганесян А.У. Оганесян А.Р. Оганесян С.Ю. Озерова Н.А. Осипов М.В. Осокин Н.И. Панина О.В. Панов В.Д. Персаева З.В. Петренко В.И. Петренко И.Н. Петренко Н.Ю. Полквой А.П. Разоренов Ю.И. Расулов Г.А. Реутова Н.В. Романова О.С. Рототаев К.П. Рототаева О.В. Руселик Е.С. Русов В.В. Рыбин И.В. Рябов Г.В. Саакян Б.В. Савенкова В.М. Савернюк Е.А. Савина С.Л. Савхалова С.Ч. Садыхова Т.Н. Самойленко И.Ю. Сафаров И.Б. Саяпина А.А. Свалова В.Б. Седиева М.Б. Семёнов Ф.В. Сидоров Р.В. Снежко С.В. Снытко В.А. Созанов В.Г. Соловьев А.А. Степанов А.Н. Стогний В.В. Стогний Г.А. Суаридзе Г.С. Суханова Т.В. Сысолин А.И. Тавасиев Р.А. Таймазов Д.Г. Талпа Б.В. Татаринов В.Н. Ташилова А.А. Тедеева Ф.Г. Тезиев Т.М. Тетерин А.А. Теунова Н.В. Торчинов Х.З. Трофименко Е.А. Трофименко С.Н. Туаев Г.Э. Турлов С.А. Федотов С.А. Фельдман И.С. Фидарова (Читишвили) М.И. Флейфель Л.Д. Фоменко Н.А. Халадов А.Ш. Хасанов М.А. Ходаков В.Г. Хондкарян В.С. Хубаев Х.М. Хуггель С. Хучунаева Л.В. Цуканова Л.Е. Чельдиев А.Х. Чернов Р.А. Чернов Ю.К. Чернышев Г.В. Чимаева Х.Р. Чупалаев Ч.М. Шамановская С.П. Шериева М.А. Широкова В.А. Штебер Э.А. Эзирбаев Т.Б. Эльжаев А.С. Эльмурзаев Р.С. Эрман Н.М. Эртелева О.О. Ювченко С.А. Юсуфов Р.Д. алина с. реутова т.в.